Online cursus Stichtingen, verenigingen en coöperaties

Met aandacht voor de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Inschrijven
 • Data
  20 apr 2021
 • Kosten
  € 455,00 excl. BTW of 4 PO Deal punten (online)
 • Punten
  4 SOMN (BMN), 4 NOvA Juridisch, 4 KNB
 • Type
  Webinar

Informatie

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen en (bedrijfs)juristen

Stichtingen, verenigingen en coöperaties zijn steeds populairder als rechtsvorm voor ondernemings- en maatschappelijke activiteiten. Deze hard groeiende rechtspersonen bieden onverwachts veel voordelen om ondernemingsactiviteiten in onder te brengen. Maar lang niet iedereen denkt direct aan deze vorm, omdat deze niet meteen voor de hand ligt.

Tijdens deze online cursus krijgt u een compleet overzicht van alle voor- en nadelen en (on)mogelijkheden die de stichting, vereniging of coöperatie bieden. Bij welke nieuwe ondernemings- en maatschappelijke activiteiten moet u denken aan een stichting, vereniging of coöperatie? Wanneer en onder welke omstandigheden is omzetting naar een stichting, vereniging of coöperatie gunstig? Wat zijn de mogelijke nadelen van deze rechtsvormen en waar moet u speciaal op letten bij joint ventures en andere samenwerkingsverbanden?

Ook leert u over de belangrijkste actuele ontwikkelingen en jurisprudentie rondom deze rechtsvormen. Zo wordt tijdens de cursus veel aandacht besteed aan de gevolgen en praktische toepassing van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die per 1 juli 2021 in werking treedt. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte!

Programma

Stichtingen, verenigingen en coöperaties

Stichtingen, verenigingen en coöperaties

12:30 - 13:30

De stichting

 • Nieuwe (sector)wetgeving en governancebeleid overheid
 • Modernisering governancecodes corporatie-, onderwijs- en zorgsector
 • Bestuursmodellen en one-tier board
 • Inrichting intern en extern toezicht
 • Beperking aantal toezichtfuncties
 • Waarneming bij belet en ontstentenis
 • Ontslag stichtingsbestuurder en quasi-enquête
 • Wetgeving en jurisprudentie enquêterecht: Meavita
 • Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders

13:30 - 13:45

Pauze


13:45 - 14:45

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

 • Wettelijke grondslag toezichthoudend orgaan
 • Uniformering gedragsnormen bestuur en toezicht
 • Algemene tegenstrijdig belangregeling
 • Harmonisering interne en externe aansprakelijkheid
 • Uitbreiding ontslagvoorziening bestuurders en toezichthouders

14:45 - 15:00

Pauze


15:00 - 16:00

De vereniging

 • Oprichting en statutaire inrichtingsvrijheid
 • Organen van de vereniging
 • Bestuur, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid
 • Rekening en verantwoording en financiële verslaglegging
 • Vormgeving van het lidmaatschap
 • Rechten en verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap
 • Ledencontracten
 • Beëindiging van het lidmaatschap
 • Complexe verenigingsstructuren (federatie, ondernemende vereniging)
 • Samenwerking, fusie en ontbinding van de vereniging

16:00 - 16:15

Pauze


16:15 - 17:15

De coöperatie

 • Oprichting en statutaire inrichtingsvrijheid
 • Juridische kenmerken van de coöperatie
 • Inrichting en governance van de coöperatie
 • Bestuur, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid
 • Rekening en verantwoording en financiële verslaglegging
 • Financiering van de coöperatie door leden
 • Opleggen van verplichtingen (contributies, naheffingen voor balans- en exploitatie tekorten
 • Financiering van de coöperatie door niet-leden/investeerders
 • Uittreedvoorwaarden
 • Mededingingsrechtelijke, effectenrechtelijke en fiscale aspecten
 • Fusie en reorganisatie van coöperaties

Kosten

Normale prijs € 455,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 4 punten (online)
Inschrijven

Punten

SOMN (BMN)

4 punten


NOvA Juridisch

4 punten


KNB

4 punten


Contact

Congresmanager

Anne Nieuwhof

06 - 512 707 38
a.nieuwhof@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl