Arbeidsrecht en de cao*

Het regelingsbereik van de cao nader beschouwd

 • Data
  17 sep 2021
 • Locatie
  Hotel Van der Valk Veenendaal
 • Kosten
  ‚ā¨ 455,00 excl. BTW of 4 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  4 NOvA Juridisch

Informatie

In Nederland is op ruim 80% van de werknemers een cao van toepassing en daarmee is de cao naast de wet en de individuele arbeidsovereenkomst een belangrijke rechtsbron in het arbeidsrecht. Een cao bevat in de regel arbeidsvoorwaarden bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen, maar vanaf de jaren '80 van de vorige eeuw, zijn van de cao ook allerhande onderwerpen deel gaan uitmaken die in de kern misschien geen arbeidsvoorwaarde zijn, maar wel verband houden met arbeid, waardoor de cao qua inhoud enorm is verbreed. De cao is daardoor een belangrijk middel geworden van het georganiseerde bedrijfsleven om zelf regels te ontwerpen voor de sector of een onderneming, zodat wetgeving achterwege kan blijven en regulering beter kan worden afgestemd op branche- of bedrijfsspecifieke behoeften. Deze regels kunnen vervolgens via de verbindendverklaring dwingend worden opgelegd aan het ongeorganiseerde deel van een sector. Die verbindendverklaring tast de contractvrijheid aan, maar brengt mee dat in een sector de concurrentie op arbeidsvoorwaarden zeer beperkt mogelijk is, hetgeen ten goede komt aan gezonder arbeidsverhoudingen en rust op de arbeidsmarkt. Voor de praktiserend arbeidsjurist is kennis van het cao-overleg en het cao-recht onontbeerlijk vanwege de enorme invloed die de cao heeft op de onderneming en de individuele arbeidsovereenkomst. 

In welke gevallen kan een werkgever bijvoorbeeld een beroep doen op een in de cao voorkomende bepaling waarin is afgeweken van driekwartdwingend recht en zijn afspraken in een arbeidsovereenkomst die in strijd zijn met de cao altijd nietig? Het zijn zomaar wat vragen die raken aan het regelingsbereik van de cao. Daarbij komt dat het cao-recht vaak niet helemaal goed samenloopt met andere leerstukken in het arbeidsrecht, waardoor ingewikkelde vraagstukken opkomen die zelfs met grondige kennis van het cao-recht niet zo makkelijk beantwoord kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de samenloop van cao's bij de overgang van een onderneming. Kan een verkrijger de cao van een vervreemder zomaar negeren of moet hij deze cao handhaven en zo ja, voor hoe lang? Voor u als arbeidsrechtadvocaat is goede en actuele kennis van de CAO onmisbaar wanneer u uw cliënten bijstaat bij o.a. een ontslag of een bedrijfsovername. 

Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie en ervaren docent een goed en helder beeld van kort gezegd het regelingsbereik van de cao. Tevens wordt de belangrijkste jurisprudentie op cao-gebied met u besproken. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de belangrijkste cao-aspecten in het arbeidsrecht en kunt u de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

Bestemd voor: 
advocaten en (bedrijfs)juristen

Programma

12:30 – 13:00 uur
Ontvangst met broodjes

13:00 – 15:00 uur
Blok 1

- Het cao-overleg in Nederland
- Inhoud van de cao en werkingssfeer
- Binding aan de cao: incorporatie en verbindendverklaring
- Doorwerking, einde en nawerking 

mr. N. (Niels) Jansen

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 17:15 uur
Blok 2

- Driekwartdwingend recht 
- Het schriftelijkheidsvereiste in het arbeidsrecht en de cao
- Cao's en overgang
- De cao en de ondernemingsovereenkomst

mr. N. (Niels) Jansen
Dagindeling

Dagindeling

Kosten

Normale prijs € 455,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 4 punten (fysiek)

Punten

NOvA Juridisch

4 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl