Vierdaagse basiscursus Energierecht*

Online cursus - Vrijdagmiddag 12, 19 en 26 november en 3 december. Overzicht en inzicht in de energiewereld

 • Data
  12 nov 2021
  19 nov 2021
  26 nov 2021
  3 dec 2021
 • Kosten
  € 1675,00 excl. BTW
 • Punten
  16 NOvA Juridisch

Informatie

Online cursus
Let op! Dit is een online cursus dat beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.


Er speelt veel in de energiewereld om maar enkele ontwikkelingen te noemen:

 • De aankomende nieuwe Energiewet (beoogde inwerkingtreding 2022/2023)
 • De inzet vanuit het klimaatakkoord als het gaat om duurzaamheid;
 • Nieuwe vereisten vanuit de gedragscode Energieleverancier en Consument.

Het is diezelfde energiewereld die ervoor zorgt dat door het omzetten van de schakelaar het licht gaat branden. Een ogenschijnlijk eenvoudige actie, maar  welke processen gaan hierachter schuil en nog belangrijker welke juridische aspecten komen hierbij kijken?

Tijdens deze overzichtscursus nemen de docenten u mee in Europese en Nederlandse regelgeving. Ook worden nadrukkelijk de praktische aspecten van de energiepraktijk belicht door onder meer ervaringsdeskundigen uit de energiewereld. De cursus is opgedeeld in vier middagen (13.00 – 17.15 uur) en elke middag heeft een eigen thema:

 • 12 nov Middag 1: Wet & Toezicht
 • 19 nov Middag 2: De consument
 • 26 nov Middag 3: Warmte
 • 3 dec   Middag 4: Productie, transport en handel

Uw docenten
De cursus wordt gegeven door twee docenten die ook de grondleggers zijn van deze basiscursus en al jaren meedraaien in de wereld van energierecht. 

Ervaringsdeskundige gastsprekers uit de energiewereld
Naast de twee vaste docenten hoort u gastsprekers die werkzaam zijn bij de Autoriteit Consument & Markt ( ACM ), een energieleverancier, een organisatie betrokken bij realisatie van warmtenetten en een ex-trader.

Wilt u één of twee middagen volgen?
De cursus bestaat uit vier middagen, maar wellicht sluiten slechts één of twee middagen aan op uw behoeften? Dat is geen probleem. De middagen zijn ook apart te volgen. Neem daarvoor contact op met onze deelnemersadministratie via opleidingen@sdu.nl.

Programma

13:00 - 13:30

Welkom en korte introductie


13:30 - 15:00

Europees energiebeleid in historisch perspectief

De specifieke spelers (marktrollen) op de energiemarkt zijn niet zomaar ontstaan. In het eerste gedeelte van de cursus wordt u meegenomen in de economische en technische gedachten die voor de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkten aan het einde van de twintigste eeuw een voorname rol hebben gespeeld, en in de huidige en toekomstige wet- en regelgeving van belang zijn. Daarnaast komt aan de orde welk juridisch kader geldt voor de netbeheerders?

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:15

NL - Wettelijk kader en Energiewet 1.0

Nadat  de Europese kaders zijn belicht,is het tijd om over te stappen naar de Nederlandse situatie. Naast de bestaande elektriciteits- en gaswet wordt tijdens dit onderdeel ook uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen die op stapel staan vanuit het concept-wetsvoorstel Energiewet 1.0 zodat u ook in de toekomst beslagen ten ijs kunt komen.

16:15 - 17:15

Toezicht (Gastspreker, Autoriteit Consument & Markt)

Als we het hebben over het juridisch kader van de energiemarkt moet natuurlijk ook aandacht worden besteed aan het toezicht. Dit toezicht wordt in Nederland gehouden door de Autoriteit Consument en Markt (de ACM). Wij hebben de ACM bereidt gevonden om aan dit onderdeel zelf invulling te geven.

17:15 - 17:20

Einde


13:00 - 14:00

De consument/kleinverbruiker vergunning

Het is verboden te leveren aan kleinverbruikers zonder vergunning. Tijdens dit onderdeel bekijken we de aspecten die komen kijken bij het aanvragen van de zogenaamde ‘kleinverbruikersvergunning’. Hoe verloopt het aanvraagproces  en aan welke eisen moet worden voldaan?

14:00 - 15:00

Energiedata en privacy

Met de komst van de slimme meter, maar zeker ook de toenemende mogelijkheden van het zogenaamde Internet of Things (IoT) is uitwisseling van data ook binnen de energiewereld niet meer weg te denken. Maar hoe zit het met uw privacy en hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Tijdens dit onderdeel komen deze aspecten aan de orde en wordt ook een doorkijkje gegeven van de gegevensuitwisseling zoals die voorzien wordt onder de nieuwe Energiewet.

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:15

Huis van de toekomst (Gastspreker Energieleverancier)

Hadden we het in het vorige onderdeel nog over de theoretische mogelijkheden van het koppelen van uw energiedata en bijvoorbeeld uw elektrische auto of zonnepanelen. In deze praktijkcasus bieden wij u een kijkje in de keuken van een energieleverancier die hier al druk mee aan de slag is.

16:15 - 17:15

De failliete leverancier

In 2018 en 2019 haalden FlexEnergie en Robin Energie het nieuws. Opnieuw gingen energieleveranciers failliet.

 • Welke spelregels zijn er voor energieleveranciers die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen of die failliet gaan?
 • Hoe zijn de belangen van de energieconsument geborgd – energie is toch een basisbehoefte?

17:15 - 17:20

Einde


13:00 - 14:00

Introductie wettelijk warmte kader

Naast Elektriciteit en Gas is ook energielevering van Warmte mogelijk. Daarop is de Warmtewet inclusief onderliggende regelgeving van toepassing. Tijdens dit eerste onderdeel wordt het wettelijk kader toegelicht.

14:00 - 15:00

Diverse rollen onder de warmtewet

Bij de totstandkoming van een warmtenet spelen diverse partijen een rol. De gemeente, het warmtebedrijf en uiteindelijk de afnemer. Hoe verhouden deze rollen zich tot elkaar en wie heeft de regie om het project tot een goed einde te brengen?

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:15

Warmte projecten in de praktijk (Gastspreker)

Dat voorgaande niet altijd eenvoudig is blijkt uit de praktijk. Ook bij dit onderdeel hebben wij een gastspreker uitgenodigd die actief betrokken is bij de realisatie van warmtenetten.

16:15 - 17:15

Duurzaamheidsaspecten

Energietransitie. We kunnen niet meer eromheen.
 • Welke instrumenten helpen ons daarbij?
 • Wat zijn emissierechten en hoe werken die?
 • Hoe wordt ‘vergroening’ gestimuleerd met subsidies zoals SDE, GVO’s en CVO’s.
 • Wat zijn de juridische grondslagen ervan.

17:15 - 17:20

Einde


13:00 - 14:00

Productie en nettoegang

Over de toegang tot vooral de elektriciteitsnetten en daarmee de mogelijkheid elektriciteit te kunnen transporteren, is de laatste tijd veel te doen. Op vele plaatsen in Nederland is het net ‘vol’. Wind- en zonprojecten kunnen meer en meer niet op een bepaalde ideale plaats worden ontwikkeld.

 • Hoe krijg je een aansluiting op het net, en heb je daarmee dan ook recht op transport?
 • Brengt de nieuwe Energiewet daarin verbetering?
 • Hoe wordt het net in evenwicht gehouden en welke rol speelt de programmaverantwoordelijke daarbij?

14:00 - 15:00

Contractuele handel o.b.v. EFET contracten Master + PPA

Nadat we de fysieke kant van de handel hebben besproken is het tijd om de overstap te maken naar de contractuele kant van de zaak. Tijdens dit onderdeel nemen wij u mee in de systematiek van de veelgebruikte EFET masteragreements en bekijken we hoe een ander veelgebruikte overeenkomst de zogenaamde Power Purchase Agreement (PPA) er op hoofdlijnen uitziet en waar u als jurist aan moet denken bij het afsluiten van dergelijke overeenkomsten.

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:15

Marktmisbruik in theorie & praktijk (Gastspreker Ex-trader)

Handel kent niet alleen een contractuele of fysieke kant maar ook de realiteit van de handelsvloer waar energie , zowel fysiek als financieel, verhandeld wordt. Op deze activiteiten is specifieke Europese wetgeving, REMIT, van toepassing. Deze Europese verordening nemen wij tijdens dit onderdeel door waarna we een ervaringsdeskundige een en ander laten illustreren aan de hand van jurisprudentie op het gebied van marktmisbruik en de praktijk.

16:15 - 17:00

Actualiteiten en vragen

Als afronding van de basiscursus besteden we aandacht aan relevante actualiteiten, maar zeker ook aan vragen die tijdens de cursus naar voren zijn gekomen.

17:00 - 17:05

Einde


Kosten

Normale prijs € 1675,00 excl. BTW
Overheidstarief € 1340,00 excl. BTW (€ 335,00 korting)

Punten

NOvA Juridisch

16 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Handleiding Zoom