Tweedaagse Verdiepingscursus ontslag**

7 en 14 oktober. Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie

Inschrijven
 • Data
  7 okt 2021
  14 okt 2021
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  ‚ā¨ 1195,00 excl. BTW
 • Punten
  10 NOvA Juridisch
 • Rechtsgebied
  Arbeidsrecht & sociale zekerheid
  PO Deal aanbod

Informatie

7 en 14 oktober 2021

- Ontslag op staande voet
- Ontslag wegens disfunctioneren
- Ontslag wegens verstoorde verhoudingen
- Ontslag wegens andere gronden (h-grond)
- Ontslag op grond van de cumulatiegrond (i-grond)
- Herplaatsing
- Vergoedingen
- De vaststellingsovereenkomst

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid zijn de ontslaggronden limitatief in de wet opgesomd en is de kantonrechtersformule als ‘smeermiddel van het ontslagrecht’ afgeschaft. Dit heeft de nodige impact gehad op de arbeidsrechtpraktijk. De wijze van adviseren van cliënten, het opbouwen van een ‘voldragen’ dossier door werkgevers, de manier van procederen en de onderhandelingspositie van werkgevers en werknemers zijn (op onderdelen fundamenteel) anders geworden. Ook heeft de invoering van de WWZ geleid tot een stroom aan jurisprudentie en nieuwe gezichtspunten. Met de introductie van de i-grond als extra ontslaggrond per 1 januari 2020, is het ontslagrecht nog lang niet uitgekristalliseerd.

Tijdens deze verdiepingscursus gaan ervaren docenten uitvoerig en met een praktijkgerichte inslag in op het ontslagrecht. Ze geven u waardevolle, praktische tips en tricks om het gehele ontslagproces goed en zonder valkuilen te doorlopen.

Bestemd voor: Advocaten en juristen

Programma

Programma
13:00 - 17:15

Ontslag op staande voet

12:30 – 13:00 uur
Ontvangst met broodjes

13:00 – 15:00 uur
Vereisten en casuïstiek ontslag op staande voet

- Formele vereisten en systematiek
- Stelplicht & bewijslast
- Overzicht van dringende redenen
- De relevantie van persoonlijke omstandigheden
- Is verwijtbaarheid een vereiste?
- Gevolgen ontslag op staande voet

mr. F. (Frank) ter Huurne
mr. M. (Mark) Keuss

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 17:15 uur
Ontslag op staande voet en procesrecht

- Ontbinding wegens dringende reden
- Voorwaardelijke ontbinding (en voorwaardelijke vergoeding)
- Schadeplichtigheid werknemer
- Procedurele mogelijkheden werknemer (kort geding, vernietiging, schadevergoeding ex artikel 7:677, artikel 7:681 BW)
- Switchen en omgekeerde switch

mr. F. (Frank) ter Huurne
mr. M. (Mark) Keuss

Sprekers:

09:30 - 16:45

Ontslag wegens disfunctioneren, verstoorde verhoudingen en andere gronden

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur
Ontslag wegens disfunctioneren

- Wanneer is er sprake van een voldragen ontslaggrond?
- Welke eisen worden er aan de opbouw van een dossier gesteld?
- Hoe ziet een verbetertraject er uit en hoe lang moet dit duren?
- Wat zijn de regels als een werknemer na een periode van verbetering een terugval laat zien?
- En is het starten van een procedure onder de WWZ echt zo kansloos als sommigen beweren?

Ontslag wegens verstoorde verhoudingen

- Wanneer spreek je van verstoorde verhoudingen?
- Is het van belang dat de werkgever of de werknemer een verwijt valt te maken?
- En is het doorlopen van mediation verplicht?
- Procedurele aspecten

mr. F. (Femke) van Herk
mr. A. (Annette) de Jong

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:45 uur
Ontslag wegens andere gronden (h-grond)

- Welke variaties bestaan er inmiddels op grond van de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie?

Ontslag op grond van de cumulatiegrond (i-grond)

- Wat houdt deze nieuwe grond precies in?
- Wat kunnen we van deze grond verwachten?
- Hoe zit het met de toekenning van de extra transitievergoeding bij een ontbinding op de i-grond?

mr. F. (Femke) van Herk
mr. A. (Annette) de Jong

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 15:00 uur
Herplaatsing

- Bij welke ontslaggronden geldt de herplaatsingsverplichting?
- Welke termijn is van toepassing en hoe actief dienen de werkgever/werknemer zich op te stellen?
- Welke functies / bedrijfsonderdelen vallen binnen de herplaatsingsverplichting?
- Zitten er adders onder het gras?

Vergoedingen

- De spelregels die gelden bij (de vernieuwde) transitievergoeding
- De kans op toekenning van een billijke vergoeding, de hoogte, en de regels die gelden

mr. F. (Femke) van Herk
mr. A. (Annette) de Jong

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
De vaststellingsovereenkomst

- Welke regels gelden bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst?
- Hoe zit het met de bedenktermijn?
- Hoe ga je om met een finale kwijting?
- Wat moet je doen als er sprake is van dwaling?

mr. F. (Femke) van Herk
mr. A. (Annette) de Jong

Sprekers:

Kosten

Normale prijs € 1195,00 excl. BTW
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

10 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl