Opstellen, beoordelen en werken met (internationale) contracten**

Vijfdaagse cursusserie actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist

 • Data
  23 sep 2021
  14 okt 2021
  4 nov 2021
  25 nov 2021
  16 dec 2021
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  ‚ā¨ 2750,00 excl. BTW
 • Punten
  29 NOvA Juridisch, 29 KNB

Informatie

Het contractenrecht is en blijft een zeer belangrijk onderwerp en aspect voor de advocaat en jurist. Immers, wanneer er problemen en geschillen ontstaan grijpt iedere partij naar de overeenkomsten die zijn aangegaan om te bekijken waar men recht kan halen. Vaak blijkt dan dat niet alles even helder en duidelijk op schrift is gesteld of de vraag rijst welk contract of overeenkomst met bijbehorende clausules nu van toepassing zijn. En ook of alle procedures wel correct zijn gevolgd.

Voorkom valkuilen en bepaal juiste strategie bij conflicten
Voor deze problematiek heeft Sdu een serie praktische cursussen voor u ontwikkeld die u helpen bij het opstellen, beoordelen en werken met contracten. Na het volgen van deze serie zijn er geen valkuilen meer voor u en weet u samen met uw cliënt altijd de juiste strategie te bepalen wanneer een conflict zich voordoet.

Inschrijven voor één of enkele cursussen uit deze serie is mogelijk (click hiertoe op de link van de betreffende cursus hieronder aangegeven).

Programma

Dag 1: Algemene voorwaarden, exoneraties en garanties, 23 september 2021 (09:30 - 16:45 uur)

Dag 2: Boilerplate-clausules, tekortschieten, verzuim en schadevergoeding, 14 oktober 2021 (09:30 - 16:45 uur)

Dag 3: De vaststellingsovereenkomst en elektronische overeenkomst, 4 november 2021 (09:30 - 16:45 uur)

Dag 4: (Internationale) handelscontracten, 25 november 2021 (09:30 - 17:00 uur)

Dag 5: Actualiteiten contractenrecht, 16 december 2021 (Let op! van 13:00 uur tot 18.45 uur)

Inschrijven voor één of enkele cursussen uit deze serie is mogelijk (click hiertoe op de link van de betreffende cursus hierboven aangegeven).
09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 11:00

Algemene voorwaarden

 • Binding aan algemene voorwaarden
 • Informatieplicht
 • Het gebruik van algemene voorwaarden in een digitale omgeving
 • Het gebruik van algemene voorwaarden in een internationale omgeving

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Algemene voorwaarden (vervolg)

 • Het gebruik van algemene voorwaarden ten opzichte van consumenten
 • Beide professionele partijen gebruiken algemene voorwaarden: wat is rechtens?
 • Bespreken casusposities en rechtspraak

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Exoneraties

 • De werking van exoneraties in overeenkomsten
 • Welke impact kunnen exoneraties hebben bij geschillen?

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:45

Garanties

 • Wat houden garanties in die zijn opgenomen in een overeenkomst?
 • Welke juridische kracht hebben garanties?
 • Bespreken casusposities en rechtspraak

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 11:00

Historie en positie Boilerplate-clausules

 • Entire agreement-clausules
 • Wijzigingsbedingen
 • Bedingen met vormvereisten

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Historie en positie Boilerplate-clausules (vervolg)

 • Exoneraties
 • Geheimhouding
 • Uitleg bedingen
 • Opzegbepalingen
 • Finale kwijtingsbedingen

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Tekortschieten, verzuim en schadevergoeding

 • Wanneer dient er te worden geklaagd?
 • Ten aanzien van wat dient te worden geklaagd?
 • Welke wettelijke regels dienen in ogenschouw te worden genomen ten aanzien van het klagen en de in acht te nemen termijn?
 • Welke eisen stelt de Hoge Raad?
 • Maakt het uit of er schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst wordt gevorderd?
 • Wat dient er concreet te worden gevorderd?
 • Welke schade kan worden gevorderd?

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:45

Valkuilen en mogelijkheden

 • Welke uitzonderingen zijn er in de rechtspraak geformuleerd ten aanzien van tekortschieten, verzuim en schadevergoeding?
 • Tips and tricks voor de praktijk

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 11:00

De vaststellingsovereenkomst

 • Het hoe en waarom van een vaststellingsovereenkomst
 • Plaatsing binnen het contractenrecht
 • Aantastingsmogelijkheden

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

De vaststellingsovereenkomst (vervolg)

 • Verhouding met dwingend recht
 • Finale kwijting
 • Rechtspraak, rechtspraak en nogmaals rechtspraak: is er een lijn?

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

De elektronische overeenkomst

 • Wat is een elektronische overeenkomst?
 • Elektronische overeenkomst en bewijsrecht
 • Elektronische overeenkomst en de digitale handtekening

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:45

De elektronische overeenkomst (vervolg)

 • Elektronische overeenkomst en algemene voorwaarden
 • Elektronische overeenkomt en het internationale contractenrecht
 • Elektronische overeenkomst en de bevoegde rechter

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 11:00

Distributie en franchising

 • Karakteristieken van de distributieovereenkomst en van de franchiseovereenkomst
 • Opzeggingsperikelen bij duurovereenkomsten en in het bijzonder distributie- en franchisecontracten
 • Welke bepalingen dienen te worden opgenomen en waarom?

11:00 - 11:15

Pauze


11:00 - 12:45

Distributie en franchising (vervolg)

 • Internationaalrechtelijke aspecten: forumkeuzes en toepasselijk recht
 • Verordening Rome 1

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:30

Agentuur: contracteren in een dwingendrechtelijke omgeving

 • De kwalificatie van de agentuurovereenkomst, communautaire richtingen
 • De nationale wetgeving in Europees perspectief
 • Welke bepalingen dienen te worden opgenomen in een agentuurcontract en welke dienen juist te worden vermeden?
 • IPR vraagstukken en bevoegdheidsperikelen

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 15:45

Internationale handelscontracten en mededingingsrecht

 • Nieuwe Europese regels inzake handelscontracten
 • Specifiek: distributie en agentuur

16:00 - 17:00

Internationale handelscontracten en mededingingsrecht (vervolg)

 • Verandering voor de praktijk?
 • Aanpassing van contracten noodzakelijk?

12:30 - 13:00

Ontvangst met broodjes


13:00 - 15:00

Blok I

 • Algemene voorwaarden
 • Overwaarde arrangementen
 • Vervaltermijnen
 • Uitleg
 • Kooprecht

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 17:15

Blok II

 • Het aansprakelijkheidsrecht
 • Beroepsfouten
 • Groepsaansprakelijkheid
 • Zorgplichten etc.
 • Actuele rechtspraak van de Hoge Raad aan de hand van NJB-kronieken

17:15 - 17:45

Pauze (warme snack)


17:45 - 18:45

Blok III

 • Verjaring
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Nietigheden
 • Redelijkheid en billijkheid etc.
 • Discussie aan de hand van actuele jurisprudentie en uitspraken Hoge Raad

Kosten

Normale prijs € 2750,00 excl. BTW

Punten

NOvA Juridisch

29 punten


KNB

29 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Cursusmateriaal