BOA Masterclass - Visie Handhaving Openbare Ruimte 2025

Bouwen aan krachtige en zelfbewuste handhavingsteams; juist nu!

Inschrijven
 • Data
  14 sep 2021
 • Locatie
  Hotel Van der Valk Veenendaal
 • Kosten
  € 225,00 excl. BTW

Informatie

Juist nu is het belangrijk om te bouwen aan krachtige en zelfbewuste handhaving!

Gemeenten waren, voordat de coronacrisis toesloeg, volop bezig met de ontwikkeling en professionalisering van handhavingsteams. Door deze crisis lijkt iedereen vooral druk met het overeind houden van de operationele kant.

In de waan van de dag zou haast vergeten worden dat dit eigenlijk hèt moment is om door te pakken met de verdere ontwikkeling en professionalisering van handhavingsteams. Tijdens deze masterclass gaan we dan ook in gesprek met u over:

 • Wat is voor handhavingsteams (blijvend) veranderd als gevolg van de coronacrisis?
 • Waar wilt u staan in 2025 met uw handhavingsteam?
 • Hoe gaat u dit realiseren en wat is hiervoor nodig in termen van aansturing, mensen, samenwerking met partners en middelen?

Uitgaan van eigen kracht en zelfstandigheid
Onder begeleiding van onze partner Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH) verkent u, met vakgenoten, hoe te komen tot zelfstandige en zelfbewuste handhavingsteams.

Begin 2020 heeft AVH in het artikel BOA Visie 2025 bouwstenen aangedragen voor de visie 2025 met als kern uitgaan van eigen kracht en zelfstandigheid en waarbij:
 • Handhavers een centrale rol in de wijken en buurten spelen en uitvoerders zijn van het lokaal veiligheidsbeleid;
 • Handhavers weten wat er speelt op straat en zaken oppakken vanuit een breed taken- en bevoegdhedenpakket;
 • Op basis van kennis en informatie preventief en oplossingsgericht wordt gewerkt met een breed pallet aan bestuurlijke maatregelen.
Ook de kleine gemeenten kunnen (door slimme coalities) deze stappen zetten om te komen tot zelfbewuste en zelfstandige teams. 

Voor wie
Deze masterclass is bestemd voor leidinggevenden, BOA’s, toezichthouders, beleids- en juridisch adviseurs op het gebied van handhaving bij gemeenten en politie.

Beperkt aantal kaarten beschikbaar
Als gevolg van de coronacrisis kunnen we slechts een beperkt aantal deelnemers toelaten tot deze masterclass. Wilt u verzekerd zijn van deelname, schrijft u zich dan snel in.

Mochten we op 20 april de masterclass niet fysiek door kunnen laten gaan dan zal deze verzet worden naar een later tijdstip waarbij uw deelname wordt doorgezet of kunt u uw deelname annuleren.

Programma

Programma

09:00 - 09:30

Registratie en ontvangst met koffie en thee


09:30 - 10:45

Doorontwikkeling en verdere professionalisering handhaving

 • Wat is voor handhavingsteams (blijvend) veranderd als gevolg van de coronacrisis?
 • Waar wilt u staan in 2025 met uw handhavingsteam?

10:45 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Naar zelfstandige en zelfbewuste teams

Wat is hiervoor nodig in termen van:
 • Aansturing
 • Mensen
 • Samenwerking met partners
 • Middelen

12:45 - 13:15

Lunch


Kosten

Normale prijs € 225,00 excl. BTW
Inschrijven

Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

In samenwerking met