BOA Event 2021 - dag 2

 • Kosten
  € 65,00 excl. BTW
 • Rechtsgebied
  Overheid Veiligheid
 • Data
  5 nov 2021
 • Locatie
  Politieacademie

Sessies

14:40 - 15:30

Sessie 3.1 - Kwaliteit van het proces-verbaal

Wat moet in een proces-verbaal staan om een optimaal resultaat te kunnen behalen en hoe is een (eenvoudige) tenlastelegging is opgebouwd. Verder krijgt u de (mogelijke) routing van pv’s te zien, er is een aantal tips & trics. Bovendien vertellen 3 administratief medewerkers waar zij (in hun lichte zaken) tegenaan lopen.

Marianne Nanninga
| Functioneel Parket, Openbaar Ministerie
14:40 - 15:30

Sessie 3.2 - DOE FF NORMAAL

Alles heeft te maken met communiceren, bejegenen en handelen zo ook de uitvoering van ons werk als BOA. In deze korte workshop gaan we hands on kijken naar wat communicatie, bejegening en handelen met ons doet maar vooral ook met de ander. We kijken naar (non) verbale communicatie en de effecten die het heeft. We kijken naar de rol van spanning tijdens ons handelen en onze communicatie.

Spreker is Ed Nouwen directeur van het Kenniscentrum voor Agressie. Ed Nouwen heeft het KCVA opgericht vanuit een visie dat iedereen veilig moet kunnen werken en heeft zelf een jarenlange achtergrond binnen Politie, Justitie en de Reclassering

Ed Nouwen | Directeur, Kenniscentrum voor Agressie (KCVA)
14:40 - 15:30

Sessie 3.3 - Gemeentelijke handhaving en dierenwelzijn

Bevoegdheden wetgeving dierenwelzijn

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft een handhavende en toezichthoudende taak met betrekking tot dierenwelzijn van gezelschapsdieren. De Wet dieren is daarbij de belangrijkste leidraad. Wat zijn dan de bevoegdheden in de handhaving en toezicht en hoe vind je de juiste ketenpartner voor de verschillende diergroepen. 

Jan Smit en/of Ed Webers | Inspecteurs (toezichthouder en opsporingsambtenaar), Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
14:40 - 15:30

Sessie 3.4 - Handhaving Visserijwet in de praktijk

 • Wie heeft het visrecht en hoe kom ik daar achter?
 • De toestemming om te vissen
 • Meest voorkomende overtredingen en valkuilen hierbij
 • Bevoegdheden
 • Samenwerking en ondersteuning
Sportvisserij Nederland
14:40 - 15:30

Sessie 3.5 - Portofoon communicatie met collega's van andere gemeentes

Groene BOA’s op 1 communicatie systeem

Een volwassen organisatie is eigen baas over het missie kritische communicatiesysteem. Patrick van Hoof vertelt hoe het onbeperkt aantal gespreksgroepen zorgt voor optimale, dynamische inzet.

Patrick van Hoof | Afdelingshoofd  Vergunning & Handhaving Openbare Ruimte, Gemeente Arnhem
Nico Hortensius | Business development manager, PrioCom
Jan-Pieter Post | Senior account manager, Flash Private Mobile Networks
14:40 - 15:30

Sessie 3.6 - Leren(d) kijken naar de natuur

Een presentatie waarin je handvatten aangereikt krijgt om niet alleen voor het eigen werkveld bezig te zijn, maar ook de oren en ogen voor andere toezichthouders/handhavers te kunnen zijn. Dit zal aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden gedaan worden. Ook de ervaren toezichthouder zal na deze workshop een andere kijk hebben op zaken waar men normaal gesproken wellicht zo maar aan voorbij zou lopen.

Leren(d) kijken in de natuur laat je zien dat op het oog "onschuldige" waarnemingen kunnen uitgroeien tot grote handhavingszaken.

Martin Bank, Maarten van Zadelhoff, Erwin van der Werf en Wim Vosgezang Ι Praktijkschool Politie dieren en milieu
14:40 - 15:30

Sessie 3.7 - Drones

Als BOA kom je tegenwoordig ook veel vliegende zaken in je terrein tegen. En dan hebben we het niet over vliegende herten, maar over drones waarmee opnames van de prachtige natuur worden gemaakt. Weet jij wat wel/niet mag? En welke afspraken er landelijk gemaakt zijn? Hoe zit het met de nieuwe Europese wet- en regelgeving voor drones?

Na deze workshop heb je tips gekregen om te handelen wanneer je een drone(bestuurder) tegenkomt.

Steef Boonstra Ι Dienst Infrastructuur, Afdeling Luchtvaart, Team Luchtvaarttoezicht, Politie
14:40 - 15:30

Sessie 3.8 - Natuurbranden; wat kan een BOA doen en wat vooral niet?

De (groen/blauwe) BOA; belangrijke natuurbrandadviseur voor brandweer, politie en forensisch opsporingsonderzoek

Tijdens deze sessie hoort en ervaart u waarom en op welke wijze de (groen/blauwe) BOA een belangrijke bijdrage kan leveren voor, tijdens en na een natuurbrand. Op interactieve wijze komen de volgende onderwerpen aan bod en krijgt u antwoord op:

 • Wat is de rol en zijn de handelingsperspectieven van de BOA tijdens een natuurbrand?
 • Hoe herkent u de vermoedelijke ontstaansplek en hoe dient deze afgeschermd te worden?
 • Hoe dient eventuele bewijslast veilig gesteld te worden?
 • Waarom dient de natuureigenaar een proces verbaal op te laten maken?
 • Waar wordt deze geregistreerd en wat wordt er vervolgens mee gedaan?

Door gebruik te maken van een maquette tijdens de sessie worden de processen bij een natuurbrandonderzoek ook visueel duidelijk gemaakt.

Kortom, een boeiende interactieve workshop waar de belangrijke rol van de BOA belicht wordt voor, tijdens en na een natuurbrand!

Constantijn Kok | Senior Adviseur Natuurlijke Omgeving, Postcommandant natuurbrandverkenners Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Rinus Huisman | Natuurbrandonderzoeker, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland