BOA Event 2021 - dag 2

 • Kosten
  € 65,00 excl. BTW
 • Rechtsgebied
  Overheid Veiligheid
 • Data
  5 nov 2021
 • Locatie
  Politieacademie

Sessies

13:20 - 14:10

Sessie 2.1 - Kwaliteit van het procesverbaal

Wat moet in een proces-verbaal staan om een optimaal resultaat te kunnen behalen en hoe is een (eenvoudige) tenlastelegging is opgebouwd. Verder krijgt u de (mogelijke) routing van pv’s te zien, er is een aantal tips & trics. Bovendien vertellen 3 administratief medewerkers waar zij (in hun lichte zaken) tegenaan lopen.

Marianne Nanninga | Functioneel Parket, Openbaar Ministerie
13:20 - 14:10

Sessie 2.2 - Juridische aspecten van asbest

Tijdens de workshop worden met het oog op toezicht en handhaving de juridische aspecten van asbest behandeld, waaronder de relevante wet- en regelgeving, de asbestketen en certificering.

Mark West | Senior advocaat bestuursrecht, Van der Feltz advocaten en gediplomeerd Asbestdeskundige (SC-570)
13:20 - 14:10

Sessie 2.3 - Indirecte lozingen: gezamenlijk de schouders eronder!

Indirecte lozingen zijn lozingen op het riool vanuit bedrijven, huishoudens
en overige activiteiten. Vaak gaat het goed, maar regelmatig ook helaas niet.

Het gemeentelijk riool raakt verstopt of kan het niet meer goed aan.
De rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen functioneren niet of niet goed meer vanwege illegale lozingen met milieuverontreinigingen tot gevolg. Van belang is dat gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten vanuit een ketenbenadering goed samenwerken. Elk vanuit hun eigen rol. De gemeente als bevoegd gezag en opdrachtgever voor omgevingsdiensten, het waterschap als adviseur van de gemeente en de omgevingsdienst als opdrachtnemer van de
gemeente.

Hoe in de praktijk en waan van alledag dit als overheden goed en praktisch vorm te geven staat in deze sessie centraal.”

Andy Krijgsman | Senior beleidsadviseur Water, Unie van Waterschappen
13:20 - 14:10

Sessie 2.4 - Vis- en wildstroperij

Wat is allemaal stroperij? Er zijn diverse soorten van stroperij, variërend van wild tot visstroperij, maar ook zaken als eenvoudige stroperij met een uitstapje naar dierenkwelling.

We maken een korte reis in de wereld van stroperij: van wetsartikel en bevoegdheden tot praktijkvoorbeelden en hoe hier tegen op te treden. 

Alexander D.A. van der Velden Ι Mentor Team Boswachters, Gemeente Den Haag
13:20 - 14:10

Sessie 2.5 - Natuurbranden; wat kan een BOA doen en wat vooral niet?

De (groen/blauwe) BOA; belangrijke natuurbrandadviseur voor brandweer, politie en forensisch opsporingsonderzoek

Tijdens deze sessie hoort en ervaart u waarom en op welke wijze de (groen/blauwe) BOA een belangrijke bijdrage kan leveren voor, tijdens en na een natuurbrand. Op interactieve wijze komen de volgende onderwerpen aan bod en krijgt u antwoord op:

 • Wat is de rol en zijn de handelingsperspectieven van de BOA tijdens een natuurbrand?
 • Hoe herkent u de vermoedelijke ontstaansplek en hoe dient deze afgeschermd te worden?
 • Hoe dient eventuele bewijslast veilig gesteld te worden?
 • Waarom dient de natuureigenaar een proces verbaal op te laten maken?
 • Waar wordt deze geregistreerd en wat wordt er vervolgens mee gedaan?
Door gebruik te maken van een maquette tijdens de sessie worden de processen bij een natuurbrandonderzoek ook visueel duidelijk gemaakt.

Kortom, een boeiende interactieve sessie waar de belangrijke rol van de BOA belicht wordt voor, tijdens en na een natuurbrand!

Constantijn Kok | Senior Adviseur Natuurlijke Omgeving, Postcommandant natuurbrandverkenners Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Rinus Huisman | Natuurbrandonderzoeker, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
13:20 - 14:10

Sessie 2.6 - Leren(d) kijken naar de natuur

Een presentatie waarin je handvatten aangereikt krijgt om niet alleen voor het eigen werkveld bezig te zijn, maar ook de oren en ogen voor andere toezichthouders/handhavers te kunnen zijn. Dit zal aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden gedaan worden. Ook de ervaren toezichthouder zal na deze workshop een andere kijk hebben op zaken waar men normaal gesproken wellicht zo maar aan voorbij zou lopen.

Leren(d) kijken in de natuur laat je zien dat op het oog "onschuldige" waarnemingen kunnen uitgroeien tot grote handhavingszaken.

Martin Bank, Maarten van Zadelhoff, Erwin van der Werf en Wim Vosgezang Ι Praktijkschool Politie dieren en milieu