BOA Event 2021 - dag 2

 • Kosten
  € 65,00 excl. BTW
 • Rechtsgebied
  Overheid Veiligheid
 • Data
  5 nov 2021
 • Locatie
  Politieacademie

Sessies

11:30 - 12:20

Sessie 1.1 - "Als het gesprek opeens agressief wordt..."

Verbale gedragsbeheersingstechnieken voor boa’s

Je krijgt als boa bijna dagelijks te maken met burgers die emotioneel en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het kan heel lastig zijn om daarmee om te gaan. Een goede beheersing van verbale technieken kan bijdragen om zulk gedrag te beteugelen en de situatie te kalmeren.

Dit vermogen om te kunnen de-escaleren is een noodzakelijke basisvaardigheid voor iedere opsporingsambtenaar. Helaas is dit onderwerp nogal onderbelicht in de BOA-basisopleiding en de modules voor Permanente Her- en Bijscholing. Slechts de PHB in domein II kent een keuzeonderdeel over dit onderwerp in module 4. Maar beheersingstechnieken voor gesprekken die uit de hand dreigen te lopen zijn essentieel voor iedere boa. Niet reageren vanuit je emotie maar vanuit een beheerste communicatietechniek kan het verschil maken tussen ongecontroleerde escalatie en overzienbare rust.

Bert van Herp (SPV) laat je kennis maken met verbale gedragsbeheersingstechnieken voor boa’s. Samen met een ervaren trainingsacteur laat hij zien hoe jij het gedrag van de ander kunt beïnvloeden om escalatie te voorkomen.

In deze workshop ervaar je hoe je
 • Frustratie of andere negatieve emoties laat afnemen door er aandacht aan te geven
 • Grensoverschrijdend gedrag zoals intimidatie of kleineren begrenst
 • Leidend blijft in het gesprek
 • Omgaat met je eigen spanning

Bert van Herp | Docent SPV samen met een acteur
11:30 - 12:20

Sessie 1.2 - Drones

Als BOA kom je tegenwoordig ook veel vliegende zaken in je terrein tegen. En dan hebben we het niet over vliegende herten, maar over drones waarmee opnames van de prachtige natuur worden gemaakt. Weet jij wat wel/niet mag? En welke afspraken er landelijk gemaakt zijn? Hoe zit het met de nieuwe Europese wet- en regelgeving voor drones?

Na deze workshop heb je tips gekregen om te handelen wanneer je een drone(bestuurder) tegenkomt.

Steef Boonstra | Dienst Infrastructuur, Afdeling Luchtvaart, Team Luchtvaarttoezicht, Politie
11:30 - 12:20

Sessie 1.3 - "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst..."

Samenwerken met VTH-opleidingen in de praktijk

Er zijn vele opleidingen die BOA’s opleiden. Maar waar vind je de passende BOA die past bij de werkzaamheden in jouw gebied? Leer je een BOA groene truckjes? Of zoek je iemand die de groene kneepjes van het vak door en door kent en maak je er een toezichthouder van?

Opleidingen spelen hier meer en meer op in en zoeken gerichte stageplaatsen waar jonge opgeleide BOA’s kennis kunnen maken met de groene kant van het vak.. VTH opleiding Friese Poort deed ervaring op in Nationaal Park Schiermonnikoog en in de beheereenheid Friesland.

Jan Willem Zwart neemt je mee in een boeiend verhaal over een veranderende maatschappij en een veranderende rol van groene BOA’s en hoe hierin samengewerkt kan worden met het onderwijs en vrijwilligers.

Tijdens deze sessie maak je kennis met
 • De mogelijkheden van hedendaags MBO-onderwijs
 • Inzet van stagiaires
 • Werken met vrijwilligers en vrijwillig BOA’s
Jan Willem Zwart | Coördinator Beheer Schiermonnikoog tevens coördinator toezicht & handhaving beheereenheid Friesland, Natuurmonumenten
11:30 - 12:20

Sessie 1.4 - De landelijke handhavingsstrategie (LHS)

De landelijke handhavingsstrategie (LHS) geïmplementeerd; En nu begint de echte cultuurverandering!

Siebren Buist
| Officier van Justitie Milieuzaken bij het FP / OM Noord Nederland
11:30 - 12:20

Sessie 1.5 - Gastheerschap in drukker wordende natuurgebieden

Alles was dicht en toen was de Nederlandse natuur opeens bestemming nr 1. Hartstikke fijn die hernieuwde aandacht voor natuur, maar drukte leidde soms ook tot schade aan de natuur, overlast, onveilige situaties en verminderde beleving. Hoe ga je als BOA om met recreatiedruk in een land waar de behoefte aan natuur en recreatie sneller stijgt dan het oppervlakte aan natuur? Welke tools en principes zijn er om samen met beleidscollega's recreatie te kunnen sturen? Hoe balanceer je toezicht met gastheerschap en waar begint gastheerschap? Bij de ingang van een natuurgebied?

Bart van Engeldorp Gastelaars | adviseur, Blackbird Conservation Consulting
Bart heeft jarenlange ervaring met het beheer van druk bezochte natuurgebieden in de Randstad en is gespecialiseerd in recreatie en natuurbescherming.
11:30 - 12:20

Sessie 1.6 - Communicatie van levensbelang?

Er zijn vele manier van communiceren en vele netwerken waarover je kunt communiceren. Hoe werkt het en wat is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van die netwerken, en dus van de oplossingen.

Wij willen jullie meenemen in deze ingewikkelde wereld en enkele handvaten geven die kunnen helpen bij het maken van keuzes. Een wereld waarin je als BOA gewoon altijd wilt praten met je collega’s en een wereld waarin je met garanties weet dat de noodoproep aankomt bij je collega’s en bij de meldkamer.

Entropia zal op basis van enkele implementaties en overwegingen toelichten wat belangrijk is bij het maken van beslissingen en wat het effect is van de genomen beslissing.

François van Laarhoven Ι Technisch directeur Entropia
Harrie Schoonewille Ι Managing director Entropia
11:30 - 12:20

Sessie 1.7 - De veranderende rol van de groene BOA

Een paneldiscussie waarin we ingaan op de veranderende rol van de groene boa. Hoe om te gaan met de verwachtingen die leven rondom de rol van groene boa en wat betekent dit?

Gert-Jan Schippers Ι Directeur, Adviesbureau voor Veiligheid & Handhaving
Margot Holland Ι Beheerder Kennemerduinen PWN / Nationaal Park Zuid-Kennemerland
11:30 - 12:20

Sessie 1.8 - Vis- en wildstroperij