BOA Event 2021 - dag 1

Inschrijven
 • Kosten
  € 65,00 excl. BTW
 • Rechtsgebied
  Overheid Veiligheid
 • Data
  4 nov 2021
 • Locatie
  Politieacademie

Sessies

11:30 - 12:20

Sessie 1.1 - "Als het gesprek opeens agressief wordt..."

Verbale gedragsbeheersingstechnieken voor boa’s

Je krijgt als boa bijna dagelijks te maken met burgers die emotioneel en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het kan heel lastig zijn om daarmee om te gaan. Een goede beheersing van verbale technieken kan bijdragen om zulk gedrag te beteugelen en de situatie te kalmeren.

Dit vermogen om te kunnen de-escaleren is een noodzakelijke basisvaardigheid voor iedere opsporingsambtenaar. Helaas is dit onderwerp nogal onderbelicht in de BOA-basisopleiding en de modules voor Permanente Her- en Bijscholing. Slechts de PHB in domein II kent een keuzeonderdeel over dit onderwerp in module 4. Maar beheersingstechnieken voor gesprekken die uit de hand dreigen te lopen zijn essentieel voor iedere boa. Niet reageren vanuit je emotie maar vanuit een beheerste communicatietechniek kan het verschil maken tussen ongecontroleerde escalatie en overzienbare rust.

Bert van Herp laat je kennis maken met verbale gedragsbeheersingstechnieken voor boa’s. Samen met een ervaren trainingsacteur laat hij zien hoe jij het gedrag van de ander kunt beïnvloeden om escalatie te voorkomen.

In deze workshop ervaar je hoe je
 • frustratie of andere negatieve emoties laat afnemen door er aandacht aan te geven
 • grensoverschrijdend gedrag zoals intimidatie of kleineren begrenst
 • leidend blijft in het gesprek
 • omgaat met je eigen spanning
Bert van Herp | docent SPV, in samenwerking met een acteur
11:30 - 12:20

Sessie 1.2 - Operationeel Ondermijningsteam gemeente Capelle aan den IJssel

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft sinds een jaar een operationeel ondermijningsteam gericht op de aanpak van ondermijning en toezicht van bijzondere wetgeving. Handhavers spelen hierin een leidende rol.

Tijdens deze workshop hoort u hoe dit team eruit ziet en waarom men heeft gekozen voor het samenstellen van een dergelijk team. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk krijgt u een beeld van de werkwijze, samenwerking met partners en behaalde resultaten.

Erwin Verkijk | Senior medewerker Handhaving, gemeente Capelle aan den IJssel
11:30 - 12:20

Sessie 1.3 - Wpg en AVG: wat moet je er als BOA mee?

Als boa verwerk je politiegegevens onder het regime van de Wet politiegegevens (Wpg). Een toezichthouder verwerkt persoonsgegevens onder het regime van Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Hoe zit dat nu als je als toezichthouder ook opsporingsbevoegdheid hebt? Welke regels gelden in welke situatie? Wanneer moet je je houden aan de Wpg en wanneer heb je te maken met de Avg? Op welke manier kunnen politiegegevens gedeeld worden met boa’s. En hoe zit het eigenlijk in het algemeen met gegevens verwerken en ter beschikking stellen van gegevens?

In deze workshop zal Roswitha Talen aan de hand van de verschillende cases duidelijkheid geven in het toepassen van beide wetten.

Roswitha Talen heeft als juriste en trainer verschillende agenten en boa’s opgeleid op het gebied van Wpg en Avg en kan de taaie wetgeving heel goed vertalen naar het toepassen in de praktijk.

Roswitha Talen | Juridisch Adviseur & Trainer, Segment
11:30 - 12:20

Sessie 1.4 - Digitaal afhandelen van meldingen

Gemeenten maken het steeds eenvoudiger voor burgers en bedrijven om overlast te melden. Met een simpele druk op de knop is overlast over foutparkeren, illegale stort of geluidsoverlast door hangjongeren gemeld. Het aantal meldingen dat jaarlijks bij toezicht & handhaving terechtkomt neemt dan ook flink toe.

Tijdens deze sessie deelt de gemeente Schiedam hoe zij de meldingen digitaal afhandelen.

Door het inzetten van de module ‘Digitaal afhandelen meldingen’ worden meldingen direct vanuit het zaaksysteem overgedragen aan Sigmax’ CityControl. Dit zorgt ervoor dat Boa’s de meldingen op straat kunnen inzien, opvolgen en afhandelen.

Gabriel Voogt | Applicatiebeheerder CityControl, gemeente Schiedam
Floris Smienk | Adviseur, Sigmax Law Enforcement
11:30 - 12:20

Sessie 1.5 - Portofoonsysteem van de toekomst, operationeel in Eindhoven

Eindhoven;  De dynamiek van het traditionele Philips en DAF en de technische vooruitgang van ASML en High Tech Campus. Handhaving Eindhoven heeft daarom niet gekozen voor het traditionele, maar voor het portofoonsysteem van de toekomst.

Bruce Niessen is de bevlogen Informatiespecialist van Eindhoven en vertelt het waarom van die keuze.

Bruce Niessen | Informatiespecialist, gemeente Eindhoven
Nico Hortensius | Business development manager, PrioCom
Jan-Pieter Post | Senior account manager, Flash Private Mobile Networks
11:30 - 12:20

Sessie 1.6 - Actie Agenda Handhaving en BOA visie 2025 (sessie voor leidinggevenden)

Een interactieve sessie waarbij deelnemers worden meegenomen in de concept actieagenda van de VNG en input wordt opgehaald hoe uitvoering aan de acties kan worden geven.

Nils Kruger | Adviseur Adviesbureau voor Veiligheid & Handhaving, Senior beleidsmedewerker (dossier handhaving) bij VNG
11:30 - 12:20

Sessie 1.7 - De (nieuwe) alcoholwet in de praktijk

Wat is er in de praktijk veranderd sinds per 1 juli 2021 de alcoholwet in werking is getreden ter vervanging van de Drank- en Horecawet? Sommige gemeenten hebben al gebruik gemaakt van de (nieuwe) verordende bevoegdheden, sommige wellicht nog niet. Hoe kan je hier als toezichthouder (of andere betrokkene vanuit de gemeente) een aandeel in leveren indien dit al wel of nog niet is ingericht, en hoe voer je dit vervolgens uit?

Daarnaast wordt ingegaan op de praktische uitvoering van het toezicht op en handhaving van de alcoholwet in tijden van coronamaatregelen, maar ook zeker met het oog op de toekomst. De horeca blijft kwetsbaar en het is dus nog steeds van belang om met ondernemers in contact te blijven. Hoe geef je hier invulling aan? Welke uitdagingen kun je hierbij tegenkomen en hoe ga je daar mee om?

Wat in deze sessie aan bod komt:
Inhoudelijke verandering van de alcoholwet en de toepassing daarvan in jouw gemeente;
Opstarten en/of hervatten van regulier toezicht in de horeca;
Praktische tips en handvatten voor toezicht en handhaving.

Gerben Pronk Ι Senior inspecteur gebruikstoezicht, gemeente Amsterdam / Auteur VIND Handhaving + docent bijzondere wetten
11:30 - 12:20

Sessie 1.8 - Samenwerking BOA en politie; samen leren van corona

Tijdens deze sessie gaat de politie in gesprek met BOA's over de praktijk van samenwerking; wat gaat goed en wat kan beter? Wat kan geleerd worden van de coronacrisis?

Politie - sprekers worden binnenkort bekend gemaakt