BOA Event 2021 - dag 1

Inschrijven
 • Kosten
  € 65,00 excl. BTW
 • Rechtsgebied
  Overheid Veiligheid
 • Data
  4 nov 2021
 • Locatie
  Politieacademie

Sessies

14:40 - 15:30

Sessie 3.1 - Handhaving en dierenwelzijn

Oren en ogen in het veld

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft een handhavende en toezichthoudende taak met betrekking tot dierenwelzijn van gezelschapsdieren. De Wet dieren is daarbij de belangrijkste leidraad. Samen met de ketenpartners politie en NVWA is er een taakverdeling. Welke signalerende rol is er wenselijk vanuit bijvoorbeeld de BOA’s van domein 1 en hoe werkt dat?

Jan Smit en/of Ed Webers | Inspecteurs (toezichthouder en opsporingsambtenaar), Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbeschermin (LID)
14:40 - 15:30

Sessie 3.2 - Stijlwijzergame - Wat voor een handhaver ben jij?

Handhavers leveren dagelijks een bijdrage aan een veilige, duurzame, eerlijke en gezonde samenleving. De manier waarop je dit als handhaver doet, die kan verschillen. Weet jij bijvoorbeeld welke stijl je hanteert als je iemand aanspreekt op zijn gedrag? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft samen met studenten van Hogeschool Saxion een nieuw gameconcept ontwikkeld voor handhavers, de Stijlwijzergame. Een game gebaseerd op realistische handhavingsscenario’s om inzicht te krijgen in de eigen dominante (en minder dominante) handhavingsstijl(en). Tijdens de workshop gaan de studenten graag met aanwezigen in gesprek over het concept. Input uit de workshop wordt meegenomen om de game verder te ontwikkelen.

Mila Cassée | Adviseur Nalevingsexpertise, Fraude, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
3 – 4 studenten Saxion (namen volgen)
14:40 - 15:30

Sessie 3.3 - Herkenning van Ondermijning

Tijdens deze sessie nemen we je mee in de wereld van ondermijning. We laten je zien wat ondermijning is, welke vormen er zijn en hoe je deze kunt herkennen. Ook laten we je zien wat je vervolgens zelf kunt doen. En natuurlijk kun je bij deelname ons Signalenboekje krijgen.

Henk de Vries | Adviseur Veiligheid, MB-ALL
14:40 - 15:30

Sessie 3.4 - Communicatie, van Levensbelang?

Er zijn vele manier van communiceren en vele netwerken waarover je kunt communiceren. Hoe werkt het en wat is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van die netwerken, en dus van de oplossingen.

Wij willen jullie meenemen in deze ingewikkelde wereld en enkele handvaten geven die kunnen helpen bij het maken van keuzes. Een wereld waarin je als BOA gewoon altijd wilt praten met je collega’s en een wereld waarin je met garanties weet dat de noodoproep aankomt bij je collega’s en bij de meldkamer.

Entropia zal op basis van enkele implementaties en overwegingen toelichten wat belangrijk is bij het maken van beslissingen en wat het effect is van de genomen beslissing.

François van Laarhoven Ι Technisch directeur Entropia
Harrie Schoonewille Ι Managing director Entropia
14:40 - 15:30

Sessie 3.5 - Digitale wijkagent/boa (sessie voor leidinggevenden)

Zichtbaar en aanspreekbaar zijn in je wijk! Vanuit de gedachte van wijkgericht werken een tweetal woorden die veel gebruikt worden in het vak van handhaver. Vaak gaat het dan om fysieke aanwezigheid in de wijk, maar in toenemende mate is de leefwereld van wijkbewoners (en zeker bij de jongeren) ook online. Vragen die dan opkomen zijn:
 • Hoe bereik je die wijkbewoner?
 • Hoe onderhoudt je contact? Wat levert dat contact op?
 • Welke afspraken maak je met elkaar als je besluit online te gaan?
 • Wat zijn successen en wat zijn valkuilen?
Deze én andere vragen komen langs in de workshop de digitale wijkagent/wijkboa. Aan de hand van ervaringsverhalen van actieve digitale wijkagent(en) en/of wijkboa(‘s) nemen we u mee in deze wereld.

Adviesbureau voor Veiligheid & Handhaving (AVH)
14:40 - 15:30

Sessie 3.6 - Leren(d) kijken naar de natuur

Een presentatie waarin je handvatten aangereikt krijgt om niet alleen voor het eigen werkveld bezig te zijn, maar ook de oren en ogen voor andere toezichthouders/handhavers te kunnen zijn. Dit zal aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden gedaan worden. Ook de ervaren toezichthouder zal na deze workshop een andere kijk hebben op zaken waar men normaal gesproken wellicht zo maar aan voorbij zou lopen.

Leren(d) kijken in de natuur laat je zien dat op het oog "onschuldige" waarnemingen kunnen uitgroeien tot grote handhavingszaken.

Martin Bank, Maarten van Zadelhoff, Erwin van der Werf en Wim Vosgezang Ι Praktijkschool Politie dieren en milieu
14:40 - 15:30

Sessie 3.7 - Verkeershandhavingspilot Utrecht

De gemeente Utrecht is afgelopen februari een pilot gestart waarbij buitengewoon opsporingsambtenaren fietsers mogen bekeuren bij verkeersovertredingen. Het gaat om de overtredingen die ontstaan bij door rood licht rijden, bellen en appen op de fiets en bij ontbrekende verlichting in het donker.

Het is één van de pilots waarin wordt onderzocht of boa’s meer bevoegdheden kunnen krijgen. De gemeente werkt hierbij samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het Openbaar Ministerie.

Tijdens deze sessie hoort u meer over deze pilot.

Alex Geurts Ι Teamleider/ Plv. afdelingshoofd VTH-THOR, gemeente Utrecht
Stefanos Manetas Ι Beleidsadviseur Vergunningen, Toezicht en Handhaving, gemeente Utrecht
14:40 - 15:30

Sessie 3.8 - Natuurbranden; wat kan een BOA doen en wat vooral niet?

De (groen/blauwe) BOA; belangrijke natuurbrandadviseur voor brandweer, politie en forensisch opsporingsonderzoek

Tijdens deze sessie hoort en ervaart u waarom en op welke wijze de (groen/blauwe) BOA een belangrijke bijdrage kan leveren voor, tijdens en na een natuurbrand. Op interactieve wijze komen de volgende onderwerpen aan bod en krijgt u antwoord op:

 • Wat is de rol en zijn de handelingsperspectieven van de BOA tijdens een natuurbrand?
 • Hoe herkent u de vermoedelijke ontstaansplek en hoe dient deze afgeschermd te worden?
 • Hoe dient eventuele bewijslast veilig gesteld te worden?
 • Waarom dient de natuureigenaar een proces verbaal op te laten maken?
 • Waar wordt deze geregistreerd en wat wordt er vervolgens mee gedaan?
Door gebruik te maken van een maquette tijdens de sessie worden de processen bij een natuurbrandonderzoek ook visueel duidelijk gemaakt.

Kortom, een boeiende interactieve workshop waar de belangrijke rol van de BOA belicht wordt voor, tijdens en na een natuurbrand!

Constantijn Kok | Senior Adviseur Natuurlijke Omgeving, Postcommandant natuurbrandverkenners Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Rinus Huisman | Natuurbrandonderzoeker, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland