BOA Event 2021 - dag 1

Inschrijven
 • Kosten
  € 65,00 excl. BTW
 • Rechtsgebied
  Overheid Veiligheid
 • Data
  4 nov 2021
 • Locatie
  Politieacademie

Sessies

13:20 - 14:10

Sessie 2.1 - DOE FF NORMAAL

Alles heeft te maken met communiceren, bejegenen en handelen zo ook de uitvoering van ons werk als BOA. In deze korte workshop gaan we hands on kijken naar wat communicatie, bejegening en handelen met ons doet maar vooral ook met de ander. We kijken naar (non) verbale communicatie en de effecten die het heeft. We kijken naar de rol van spanning tijdens ons handelen en onze communicatie.

Spreker is Ed Nouwen directeur van het Kenniscentrum voor Agressie. Ed Nouwen heeft het KCVA opgericht vanuit een visie dat iedereen veilig moet kunnen werken en heeft zelf een jarenlange achtergrond binnen Politie, Justitie en de Reclassering

Ed Nouwen | Directeur, Kenniscentrum voor Agressie (KCVA)
13:20 - 14:10

Sessie 2.2 - Verkeershandhavingspilot Utrecht

De gemeente Utrecht is afgelopen februari een pilot gestart waarbij buitengewoon opsporingsambtenaren fietsers mogen bekeuren bij verkeersovertredingen. Het gaat om de overtredingen die ontstaan bij door rood licht rijden, bellen en appen op de fiets en bij ontbrekende verlichting in het donker.

Het is één van de pilots waarin wordt onderzocht of boa’s meer bevoegdheden kunnen krijgen. De gemeente werkt hierbij samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het Openbaar Ministerie. Hoor meer over deze pilot tijdens sessie 2.2.

Alex Geurts | Teamleider/ Plv. afdelingshoofd VTH-THOR, gemeente Utrecht

Stefanos Manetas | Beleidsadviseur Vergunningen, Toezicht en Handhaving, gemeente Utrecht
13:20 - 14:10

Sessie 2.3 - Handhaving en Toezicht met Drones

Steeds meer gemeenten zetten drones in ten behoeve van Handhaving en Toezicht. Zo ook bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Deze sessie ‘Handhaven en Toezicht met drones’, is speciaal ontwikkeld om handhavers kennis te laten maken met de mogelijkheden van het inzetten van drones.

Een drone kan een welkome aanvulling zijn om in te kunnen zetten bij handhaving binnen een gemeente, waterschap of omgevingsdienst. Om een drone in te kunnen zetten binnen het publieke domein, is het van belang te weten welke mogelijkheden er zijn, maar ook welke wet- en regelgeving hieraan is verbonden.

BOAtrainer.nl en Drone Flight Academie werken hierbij samen en ondersteunen, adviseren en trainen handhavingsinstanties bij het inzetten van drones!

Anton Bos Ι BOAtrainer / Drone Flight Academy
Roel van der Wal Ι Dronepiloot / BOAtrainer 
13:20 - 14:10

Sessie 2.4 - De (nieuwe) alcoholwet in de praktijk

Wat is er in de praktijk veranderd sinds per 1 juli 2021 de alcoholwet in werking is getreden ter vervanging van de Drank- en Horecawet? Sommige gemeenten hebben al gebruik gemaakt van de (nieuwe) verordende bevoegdheden, sommige wellicht nog niet. Hoe kan je hier als toezichthouder (of andere betrokkene vanuit de gemeente) een aandeel in leveren indien dit al wel of nog niet is ingericht, en hoe voer je dit vervolgens uit?

Daarnaast wordt ingegaan op de praktische uitvoering van het toezicht op en handhaving van de alcoholwet in tijden van coronamaatregelen, maar ook zeker met het oog op de toekomst. De horeca blijft kwetsbaar en het is dus nog steeds van belang om met ondernemers in contact te blijven. Hoe geef je hier invulling aan? Welke uitdagingen kun je hierbij tegenkomen en hoe ga je daar mee om?

Wat in deze sessie aan bod komt:
 • Inhoudelijke verandering van de alcoholwet en de toepassing daarvan in jouw gemeente;
 • Opstarten en/of hervatten van regulier toezicht in de horeca;
 • Praktische tips en handvatten voor toezicht en handhaving.

Gerben Pronk
 Ι Senior inspecteur gebruikstoezicht, gemeente Amsterdam /  auteur VIND Handhaving + docent bijzondere wetten
13:20 - 14:10

Sessie 2.5 - Wpg/AVG en de praktijk (sessie voor leidinggevenden)

Een interactieve battle voor leidinggevenden waarin de in en outs van de Wpg aan bod komen. Geleid door Suzanne Franken, de auteur van het Praktijkhandboek Wpg voor boa’s.

Maak op een speelse manier kennis met de wetgeving waarbij ook vragen voor leidinggevenden, zoals over de audit en over opleidingsvereisten aan bod komen.

Suzanne Franken Ι In opdracht van Adviesbureau voor Veiligheid & Handhaving
13:20 - 14:10

Sessie 2.6 - ABIOM, Altijd Bereikbaar Is Ons Motto

Deze sessie staat in het teken van: Veiligheid, betrouwbaarheid in een missie en business kritische werkomgeving.

Abiom
13:20 - 14:10

Sessie 2.7 - Identiteitsvaststelling binnen de handhaving

De “7 Gouden W’s” zijn bij elke BOA bekend in het kader van de taken (en verplichtingen) en zijn een vast onderdeel van de PHB. Maar de eerste “W” van “Wie ?” geeft in de praktijk nog wel eens problemen. Wie heb je voor je? Wat heeft deze persoon voor identiteitsbewijs en is dit identiteitsbewijs wel geldig? En wat is de persoon nou een vreemdeling is? Of simpelweg niets bij zich heeft? Welke documenten moet deze hebben en hoe zit dit met verblijfsrecht? Wanneer heb je nou een identiteit vastgesteld ?

Tijdens deze workshop word je met behulp van heldere casuïstiek geholpen in de wereld van identiteitsvaststelling, onderzoeksmogelijkheden, samenwerking met de politie / AVIM en het vaststellen van verblijfsrecht voor vreemdelingen.

Patrick Dingerdis Ι BOA, Afdelingen Vreemdelingenpolitie, Identificatie & Mensenhandel, eenheid Noord Holland, tevens BOA Domein II Sportvisserij MidWest Nederland
13:20 - 14:10

Sessie 2.8 - Leren(d) kijken naar de natuur

Een presentatie waarin je handvatten aangereikt krijgt om niet alleen voor het eigen werkveld bezig te zijn, maar ook de oren en ogen voor andere toezichthouders/handhavers te kunnen zijn. Dit zal aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden gedaan worden. Ook de ervaren toezichthouder zal na deze workshop een andere kijk hebben op zaken waar men normaal gesproken wellicht zo maar aan voorbij zou lopen.

Leren(d) kijken in de natuur laat je zien dat op het oog "onschuldige" waarnemingen kunnen uitgroeien tot grote handhavingszaken.

Martin Bank, Maarten van Zadelhoff, Erwin van der Werf en Wim Vosgezang Ι Praktijkschool Politie dieren en milieu