Specialisatieopleiding jeugdrecht***

Voldoet aan de eisen van de VNJA

Inschrijven
 • Data
  14 sep 2021
  21 sep 2021
  5 okt 2021
  12 okt 2021
 • Locatie
  Hotel Van der Valk Veenendaal
 • Kosten
  € 2495,00 excl. BTW
 • Punten
  20 NOvA Juridisch

Informatie

Deze cursus is eerder beoordeeld met een 9.2

De synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze specialisatieopleiding praten onze docenten u bij over alle aspecten van het jeugdrecht. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven om jeugdzaken af te doen en ook staan de actuele ontwikkelingen centraal.

De Specialisatieopleiding jeugdrecht van Sdu bestaat uit 4 studiedagen (middag tot begin avond) vol interactieve hoorcolleges en casusbesprekingen. Voorafgaand aan elke studiedag maakt u een huiswerkopdracht. Deze worden samen met de docenten doorgenomen. Daarnaast is er uiteraard voldoende ruimte om vragen te stellen aan zowel studiegenoten als de docenten.

De thema’s die aan bod komen
Elke studiedag staat in het teken van een ander thema:
 • Dag 1 – Jeugdstraf(proces)recht – Carlo Dronkers & Maria de Jong – de Kruif
 • Dag 2 - Familie- en jeugdrecht – Thomas Frohn & Leo Hendriks
 • Dag 3 – Familie- en jeugdrecht en mediation – Wikke Monster, Pauline Schonewille – van Diest & Paul Vlaardingerbroek
 • Dag 4 – Actualiteiten en capita selecta – Marjolein Rietbergen & Paul Vlaardingerbroek
Na deze opleiding voldoet u aan alle eisen
Sdu Opleidingen heeft deze opleiding opgezet in samenwerking met de VNJA en daarmee voldoet de opleiding aan de eisen die de VNJA stelt aan de Specialisatieopleiding jeugdrecht. Door het volgen van deze opleiding kan ook worden voldaan aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand, die worden gesteld aan de Voorwaarden voor toevoegingen in jeugdstrafzaken en bij verzoeken voor een machtiging tot uithuisplaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg (artikel 6b en bijlage 5, onder 3), waarvoor 12 PO nodig zijn.

Praktische informatie
 • De opleidingsdagen zijn niet los te volgen.
 • Iedere opleidingsdag start met een lunch en wordt tussendoor een warme snack geserveerd.
 • Voor deze opleiding kunt u 8 PO jeugdstrafrecht en 12 PO civiel jeugdrecht aanvragen.
 • Deze opleiding maakt geen onderdeel uit van het Sdu PO Deal aanbod. Als u een PO Deal heeft, betaalt u € 1.247,50.
Bestemd voor: jeugdrechtadvocaten, zijnde advocaten voorzien van stageverklaring en ervaring in het jeugdrecht en (aspirant)leden van VNJA

Programma

12:30 - 13:00

Ontvangst met lunch


13:00 - 14:30

Voorfase

 • Consultatie bij politieverhoren door advocaat
 • Vervolgingsbeleid OM
 • Rapportages in jeugdzaken en ketenpartners
 • De fase van de strafoplegging

14:30 - 15:00

Pauze


15:00 - 16:30

Fase van de strafoplegging

 • (Rol van) adolescentenstrafrecht
 • Strafmaat
 1. De PIJ-maatregel (tevens aandacht voor TBS) of toch GBM?
 2. Bijzondere voorwaarden
 3. DNA-afname
 4. Justitiële documentatie en de verklaring omtrent het gedrag

16:30 - 17:00

Pauze


17:00 - 19:00

Capita Selecta

 • De Europese richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure
 • Recente jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op het gebied van het jeugdstraf(proces)recht
 • Verhouding gesloten jeugdhulp - jeugdstrafrecht

12:30 - 13:00

Ontvangst met lunch


13:00 - 14:30

Bescherming van minderjarigen

 • De "nieuwe" ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg
 • De positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende-begrip
 • Wisselwerking civiel en strafrecht

14:30 - 15:00

Pauze


15:00 - 15:45

De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht


15:45 - 16:30

De rol van de gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen


16:30 - 17:00

Pauze


17:00 - 18:00

Rapportages

 • Rapportages in strafzaken en civiele zaken
 • Rapportages in strafzaken
 • Rapportages in beschermingszaken
 • Rapportages in gezag- en omgangszaken

18:00 - 19:00

Beroepscode, klachten en tuchtrecht


12:00 - 12:30

Ontvangst met lunch


12:30 - 14:00

Mediation in jeugdstrafzaken

 • Nut en noodzaak mediation en andere vormen van herstelbemiddeling in het jeugdstrafrecht
 • Wie (betrokken partijen), wat (wat is het onderwerp van de mediation), waar (art. 51 Sv), wanneer (voor, tijdens of na de zitting), waarom (voor- en nadelen verdachte en slachtoffer)
 • Tips en tricks uit de praktijk

14:00 - 14:30

Pauze


14:30 - 16:30

Een kindgericht ouderschapsplan


16:30 - 17:00

Pauze


17:00 - 19:00

Afstamming, adoptie, gezags- en omgangsrecht


12:30 - 13:00

Ontvangst met lunch


13:00 - 18:00

Actualiteiten en Capita Selecta

 • Bijzondere curator ex artikel 1:212 en 1:250 BW
 • De jeugdrechtadvocaat in de praktijk
 • Honorering en beloning (niet in geld?)
 • Wat maakt een advocaat tot een goede jeugdrechtadvocaat?
 • De combinatie van civiel en jeugdstrafrecht
 • Cases
 • Evaluatie totale cursus

Pauze: 15.00 uur-15.30 uur

Kosten

Normale prijs € 2495,00 excl. BTW
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

20 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Handout Carlo Dronkers

herziene handout MK