Collegereeks Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein

Vertaal in zes colleges (fysiek of online) maatschappelijke en technologische ontwikkelingen naar uw organisatie

Inschrijven
 • Data
  18 mei 2021, 1 jun 2021, 8 jun 2021, 15 jun 2021, 22 jun 2021, 29 jun 2021
 • Kosten
  € 1995,00 excl. BTW
 • Locatie
  Nyenrode Business Universiteit

Informatie

Hoe zorg je ervoor dat wat beleidsmatig bedacht wordt, ook in de bedrijfsvoering tot uiting komt? Hoe voorkom je dat de inhoud leidend blijft en niet het ‘systeem-denken’ de overhand krijgt?  Kortom, wat vraagt deze tijd aan sturing, innovatiekracht en aanpassingen van organisaties in het sociaal domein?

Benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Dan is de Collegereeks Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein voor u!

Gemeenten, gemeentelijke diensten, (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen staan enorm onder druk. Of het nu gaat om financiën, informatiemanagement, verantwoording of regionale en ketensamenwerking; een nieuwe aanpak en inrichting van bedrijfsprocessen is cruciaal voor het komen tot transformatie.

Zorg dat u de uitdagingen het hoofd biedt en de juiste goede sturing en advies kan blijven geven. Op het juiste moment, efficiënt, resultaatgericht en met gezag.

Samen met de inspirerende hoogleraren en ervaren praktijkdocenten
Sdu organiseert deze collegereeks al enkele jaren samen met de Nyenrode Business Universiteit. Tijdens zes colleges geven inspirerende hoogleraren en praktijkdocenten aan hoe u uw bedrijfsvoering goed aansluit op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Krijg les van onder meer:

 • Bob de Wit - Hoogleraar Strategisch Leiderschap en co-director van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit, en directeur, Strategy Works.
 • Jan Rotmans - Hoogleraar transities en transitiemanagement Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Jeff Gaspersz - Hoogleraar innovatie, Nyenrode Business Universiteit
 • Ruud Klarenbeek - Directeur / bestuurder, JP van den Bent Stichting

Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Sdu en Nyenrode Business Universiteit. 

Zes inspirerende colleges!
De colleges vinden plaats op dinsdagmiddag op de onderstaande data:
 • 18 mei 2021 - Utrechtse model voor zorg en ondersteuning
 • 1 juni 2021 - Innovatief (regelarm) verantwoorden in het sociaal domein
 • 8 juni 2021 - Strategie en leiderschap in het digitale tijdperk
 • 15 juni 2021 - Innovatiekracht stimuleren
 • 22 juni 2021 - Betekenis economische en sociale innovaties
 • 29 juni 2021 - Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

Tijdsindeling van de zes colleges
15.00 uur ontvangst met koffie, thee
15.30 uur aanvang college
17.00 uur snack
19.00 uur einde college

Ook online te volgen

Liever de colleges (live) online volgen? Dat kan! U volgt de colleges vanachter uw eigen computer. Inschrijven kan hier >>

Programma

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Organiseren van verantwoording in het sociaal domein

 • Utrechtse model voor zorg en ondersteuning: over bedoeling en eenvoud
 • Strategische keuzes voor inrichting, sturing en bekostiging
 • Sturen op effecten, prestaties en resultaten
 • Monitoring en verantwoording

 

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Innovatief (regelarm) verantwoorden in het sociaal domein

Doen we wat nodig is?

Naar passende en samenhangende zorg en ondersteuning
Door ervaringen van professionals en cliënten centraal te zetten, vormgeven aan een variabele dienstverlening
Intelligente vormen van (regelarme) verantwoording: cijfers en verhalen (tellen en vertellen) in dienst van een voortdurend leerproces
Niet te blijven hangen in oude manieren van werken, ingegeven door verlies aan controle
Interne sturing = externe verantwoording
Tijdens dit college neemt Ruud Klarenbeek, vanaf 1995 directeur/bestuurder bij de JP van den Bent stichting, u op inspirerende wijze mee in hoe in de praktijk ervoor te zorgen dat gedaan wordt wat echt nodig is; namelijk het zorgen voor goede zorg.

Ruuds kracht is dat hij de bedoeling van iets steeds scherp voor ogen houdt. De kern van de visie van de JP zit ‘m in dat wat je doet eenvoudig te houden en betekenis te geven. Hoe hij en zijn organisatie dat doen hoort u tijdens dit college.

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Strategie en leiderschap in het digitale tijdperk

We staan aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie als gevolg van de vele digitale en andere technologische ontwikkelingen. De huidige maatschappelijke context, en dan met name het sociale domein,  is niet berekend op deze grote aankomende veranderingen. Hoe gaat de toekomstige maatschappij eruit zien, en wat vraagt dit van leiderschap, strategie ontwikkeling en aanpassing van organisatiemodellen in het algemeen en in het sociaal domein in het bijzonder?

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Innovatiekracht stimuleren

Innovatie en creativiteit stimuleren; de cruciale uitdaging in het sociaal domein!

Jeff Gaspersz richt zich tijdens dit college op het geven van concrete, gemakkelijk te realiseren adviezen waarmee u de innovatiekracht van uw organisatie of team kunt vergroten. Dat is vooral belangrijk wanneer een organisatie of team voor grote uitdagingen of veranderingen staat of hoge ambities heeft. In dit college zoekt Jeff nadrukkelijk de dialoog met de deelnemers op.

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Betekenis economische en sociale innovaties voor het sociaal domein

 • Wat is een kanteling?
 • Wat betekent kanteling voor het sociale domein?
 • Hoe bereid je je voor op de veranderingen tijdens de kanteling binnen het sociale domein?
 • Hoe koppel je hoge doelen aan praktische maatregelen?
Tijdens dit college licht Jan Rotmans de betekenis voor het sociaal domein toe van zijn mantra: 'We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.'

Volgens Rotmans bevinden we ons in een cruciaal kantelmoment in de geschiedenis van de mensheid. Dat geeft ons de vrijheid onze samenleving opnieuw uit te vinden en laadt tegelijk een loodzware verantwoordelijkheid op onze schouders. Hoe gaan we daarmee om in het algemeen en in het bijzonder in het sociaal domein?

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein

Gemeenten maken vrijwel altijd gebruik van zorg- en welzijnsaanbieders voor het leveren van maatschappelijke ondersteuning en (jeugd)zorg. Het onderwerp opdrachtgever- en opdrachtnemerschap gaat over het inrichten van (juridische) relaties. Daarbij is het de kunst deze relaties zo in te richten dat gemeenten en aanbieders, maar zeker ook hulpverleners, cliënten en jeugdigen kunnen doen wat nodig is om de beste zorg en ondersteuning te organiseren.

 • Wat is inkoop- en aanbestedingsbeleid? Wat is de rol van politiek?
 • Wat is het juridische instrumentarium(inbesteden, subsidiëren, ‘open house’, aanbesteden)?
 • Welke modellen voor opdrachtgeverschap zijn er (keuzevrijheid, bekostiging, transactie, proces)?
 • Inrichten van contract- en relatiemanagement: lerende contracten en organisaties.

Vraag brochure aan

Wilt u graag in uw eigen tijd alle informatie rondom de collegereeks nog eens teruglezen? Vraag dan hier, geheel vrijblijvend, de brochure aan >>

Reacties van deelnemers

“Het college gaf veel stof tot nadenken, zowel voor de dingen die we doen, maar (vooral) ook voor jezelf.” - Directeur | ISD Bollenstreek


“Handvat gekregen om na te denken over de wijze waarop we ons informatiesysteem opnieuw kunnen vormgeven en de info beter kunnen delen.” - Directeur | De Boei sociaal werk

 
“Inhoud en sprekers waren top! Mooi en interessant onderwerp waarbij je (tijdens en achteraf) flink aan het denken wordt gezet over de toepassing in de praktijk en de (r)evolutie waar we aan staan.” - Businesscontroller Sociaal Domein | Gemeente Echt-Susteren 

Kosten

Normale prijs € 1995,00 excl. BTW
Inschrijven

Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl