Masterclass pensioen en echtscheiding**

Ruime pensioenkennis is essentieel als u werkzaam bent in de echtscheidingspraktijk!

Inschrijven
 • Kosten
  € 675,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Rechtsgebied
  Mediation
  Notariaat
  Personen- en familierecht
  Fiscaal Recht
  PO Deal aanbod
 • Punten
  6 MfN-2, 6 KNB, 6 NOvA
 • Data
  6 dec 2021
 • Locatie
  BCN Utrecht (Dalton)

Informatie

Bestemd voor: Advocaten, mediators, fiscalisten en (kandidaat-) notarissen

Pensioen als toekomstvoorziening, komt bij een scheiding voortijdig in beeld. Veel cliënten hebben daarover geen beeld.

Bij de meest recente evaluaties van de Wet VPS (2017 en 2018) blijkt dat zowel bij burgers als bij professionals de bekendheid met de regeling slecht is.  
Uit de rapportages: “Als belangrijkste informatiebron van het effect van scheiding op het pensioen geeft circa 40% de echtscheidingsadvocaat aan. Deze professionals blijken als belangrijkste informatiebron te kunnen worden beschouwd. Ruime pensioenkennis in de advocatuur zou dan ook prioriteit moeten zijn qua verbeterde bekendheid!”  

Pensioen als toekomstvoorziening, is met de Wet uitfasering PEB (pensioen in eigen beheer) aan vele vragen blootgesteld. Van wie is het pensioen nou eigenlijk? Wat is de aard van de pensioenaanspraken en welke invloed heeft de Wet VPS daarop? Welke notariële voorwaarden komen in de praktijk voor en waar dient men goed op te letten bij deze notariële afwijkingsmogelijkheid? Welke compensatie afspraken bij het uitfaseren moeten worden herzien in het licht van een wetsvoorstel omtrent pensioenverdeling anno 2021? Welke afspraken kun je wél, en welk niet maken bij convenant in het zicht van en echtscheiding? Kan de ODV worden gedeeld? Wat kun je bij testament opnemen ten aanzien van pensioen, (bancaire) lijfrente of ODV? Is pensioen verknocht?, zoals in jurisprudentie in 2018 aan de orde kwam als vraag. Is het voor samenwoners anders, en hoe dan? Hoe kunnen fiscale problemen worden voorkomen bij alternatieve afwikkelingsafspraken op maat? Hoe maak je gebruik van de mogelijkheden die het fiscaal partnerschap daarbij biedt?  

De fiscale en juridische aandachtspunten die het PEB blijft oproepen bij compensatievraagstukken in het kader van afkoop of afstempeling naar een ODV aanspraak, bij scheiding en bij overlijden, maar ook in jurisprudentie, komen in het laatste uitfaseringsjaar 2019 tijdens de cursus aan bod.   

Waar het met de huidige stand van zaken qua kennis met de Wet VPS reeds ondermaats is, zal het beslist niet eenvoudiger worden met de voorgenomen nieuwe Wet Pensioenverdeling bij Scheiding. Naast de invloeden die dit voorstel kan hebben op de reeds gemaakte afspraken inzake het uitfaseren van PEB, zitten ook daar de nodige prikkels in, die de wetgever nu juist wenst te voorkomen.   

De invloed van civiele regels op de afwikkeling van toekomstvoorziening kan moeilijk overschat worden. Ook aan de orde komen de uitgangspunten van de afstortingsjurisprudentie vertaald naar overige toekomstvoorzieningen in eigen beheer, schenkingsaspecten, versterkt door nieuwe regels in de schenkbelasting en de wijziging van schenkbesluiten. 

Er is meer dan pensioen, fiscaal of familierecht: de “samenhang” der delen…

Programma

Programma
Dagindeling

Dagindeling

09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 11:30

Deel 1

 • Introductie van pensioen en de Wet VPS. Alternatieven zowel juridische als fiscaal belicht.
 • Analyse aard van het pensioenrecht ten behoeve van elke afwijkende of compenserende vormgeving.
 • De plaats van pensioen in het huwelijksvermogensrecht, het fiscale en juridische begrip schenking.

11:30 - 11:45

Pauze


11:45 - 12:45

Deel 2

 • Verdieping pensioen aan de hand van casusposities.
 • Korte introductie van de in eigen beheer gehouden pensioenaanspraken en overige toekomstvoorzieningen. Aandachtspunten afwikkelings(on)mogelijkheden bij scheiding ten aanzien van fiscale gevolgen en van schenkingsaspecten, zowel bij convenanten als in procedures.
 • Fiscale gevolgen bij de verdeling en verrekening van aanspraken op de ODV (oudedagsverplichting) dan wel de omzetting naar een lijfrente aan de hand van overzichtelijke schematische weergave. Relevante jurisprudentie ten aanzien van afstorting en verplichte medewerking aan het afstempelen van het pensioen naar een ODV aanspraak.
 • De invloed van conversie bij scheiding op alle afwikkelingsvarianten en compensatievragen.
 • De invloed van de waardering van de pensioen/toekomstverplichtingen op de waardering van een onderneming (BV). Wat is de juiste rekenrente…

12:45 - 13:45

Lunch


13:45 - 15:30

Deel 3

Korte introductie schets nieuwe wet Pensioenverdeling bij Scheiding 2021 (concept wetsvoorstel!). Deze wetswijziging heeft veel invloed op de omvang van de pensioendeling bij scheiding, kent voor de praktijk belangrijk overgangsrecht en raakt tevens de afspraken bij het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer.

15:30 - 15:45

Pauze


15:45 - 17:00

Deel 4

Erfrechtelijke aandachtspunten bij pensioen in eigen beheer: de ODV vormgeving bij overlijden in verband met testamentaire (on)mogelijkheden, beleidsstandpunten en versoepelingen, de successierechtelijke gevolgen, vrijstelling & imputatie, bij pensioen lijfrente en ODV, de werking van artikel 13a Successiewet etc..

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

MfN-2

6 punten


KNB

6 punten


NOvA

6 punten


Contact

Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl