Tweedaagse Basiscursus Burenrecht*

5 & 12 maart. Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht

Inschrijven
 • Data
  5 mrt 2021
  12 mrt 2021
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  ‚ā¨ 1395,00 excl. BTW of 12 PO Deal punten
 • Punten
  12 NOvA Juridisch, 12 KNB

Informatie

Tijdens de Basiscursus Burenrecht staat u samen met onze docenten stil bij de privaatrechtelijkeen publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht. De cursus is verdeeld over twee dagen:
 • Dag 1 - Veel voorkomende burengeschillen: hinder, erfgrenzen, mandelige constructies
 • Dag 2 - Bijzondere onderwerpen van Burenrecht: verjaring en erfdienstbaarheden
Uw docenten werden al beoordeeld met een 9!
De cursus wordt gegeven door twee expertdocenten die in 2020 werden beoordeeld met een rapportcijfer 9!

Advocaat Jan van Vulpen heeft al vele jaren ervaring binnen zijn expertisegebieden overheid en vastgoed. Hij werkt voor projectontwikkelaars, provincies, gemeenten, waterschappen, retailers, landschapsverenigingen en landgoedeigenaren. Hij kent alle invalshoeken en belangen in de meerpartijengeschillen die kenmerkend zijn voor het (ruimtelijke) bestuursrecht.

Universitair docent Pernille van der Plank  is werkzaam bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht. Ze is in 2016 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit met haar proefschrift ‘Natrekking door onroerende zaken’.

Wat mag u van de cursus verwachten?
In twee dagen komen onder ander de volgende thema’s aan de orde:
 • Hinder
 • Omgevingsvergunning en burenrecht
 • Beplanting op de erfgrens, vensters en balkons
 • Mandelige constructies
 • Grensgeschillen
 • Verjaring en erfdienstbaarheden
 • Appartementsrecht en burenrecht
 • Wet aanpak woonoverlast en burenrecht
Deze cursus geeft u een helder overzicht van het burenrecht waarbij zowel de privaatrechtelijke als de publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht samen met u worden doorgenomen en besproken. Uiteraard zal de meest recente jurisprudentie daarbij niet ontbreken.

Bestemd voor:
 advocaten, notarissen en juristen

Programma

5 Maart
09:30 - 16:45

Hinder, erfgrenzen en mandelige constructies

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 10:00 uur
Algemene inleiding Burenrecht

- Bespreking van het programma van de cursus
- Plaats in de wet
- Verhouding privaatrecht / publiekrecht

mr. dr. P. (Pernille) van der Plank
mr. J. (Jan) van Vulpen


10:00 – 10:45 uur
Hinder (art. 5:37 BW)

- Begripsbepaling
- Wanneer is hinder onrechtmatig?
- Relevante jurisprudentie
- Publiekrechtelijke regelgeving en hinder conform 5:37 BW

mr. dr. P. (Pernille) van der Plank
mr. J. (Jan) van Vulpen

10:45 – 11:00 uur
Pauze

11:00 – 12:00 uur
Omgevingsvergunning en burenrecht

- Aanvraag en toetsen van de aanvraag door de gemeente
- Evidente privaatrechtelijke belemmering
- Belanghebbende en hinder van enige betekenis

mr. dr. P. (Pernille) van der Plank
mr. J. (Jan) van Vulpen

12:00 – 12:45 uur
Beplantingen op de erfgrens, vensters en balkons

- Gemeentelijke verordening / APV
- Omgevingsvergunning voor kappen

mr. dr. P. (Pernille) van der Plank
mr. J. (Jan) van Vulpen

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 15:00 uur
Grensgeschillen

- Grensoverschrijdend bouwen
- Betekenis kadastrale kaart
- Vordering tot grensbepaling
- Handhaving door de gemeente illegale bouwwerkenBevoegdheden college van B&W
- Verzoek tot handhaving buren
- Rechtspraak

mr. dr. P. (Pernille) van der Plank
mr. J. (Jan) van Vulpen

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 uur – 16:45 uur
Mandelige constructies

- Gebruiken mandelige muur
- Nieuwe ontwikkelingen: bijv. warmte-koude-opslag

mr. dr. P. (Pernille) van der Plank
mr. J. (Jan) van Vulpen

DOCENTEN

09:30 - 16:45

Bestuursrecht en omgevingsrecht

09:30 – 11:00 uur
Verkrijging door verjaring van registergoederen I

- Historische achtergrond
- Het vereiste van bezit

mr. dr. P. (Pernille) van der Plank
mr. J. (Jan) van Vulpen

11.00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12.45 uur
Verkrijging door verjaring van registergoederen II

- Recente ontwikkelingen in de rechtspraak

mr. dr. P. (Pernille) van der Plank
mr. J. (Jan) van Vulpen

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 15:00 uur
Capita Selecta I

- ErfdienstbaarhedenOntstaan
- Kadastrale registratie
- Verkrijging van erfdienstbaarheden door verjaring
- Het appartementsrecht en Burenrecht

mr. dr. P. (Pernille) van der Plank
mr. J. (Jan) van Vulpen

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
Capita Selecta II

- Handhaving openbare orde burgemeesterOpenbare orde en geluidsoverlast
- Wet aanpak woonoverlast
- Geschilbeslechting Burenrecht
- Mediation

mr. dr. P. (Pernille) van der Plank
mr. J. (Jan) van Vulpen

DOCENTEN

Kosten

Normale prijs € 1395,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 12 punten
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

12 punten


KNB

12 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl