Online cursus Re-integratie en het arbeidsrecht**

De (wettelijke) rechten en plichten van werkgever en werknemer

Inschrijven
 • Data
  25 mrt 2021
 • Kosten
  ‚ā¨ 355,00 excl. BTW of 3 PO Deal punten
 • Punten
  3 NOvA Juridisch
 • Rechtsgebied
  Arbeidsrecht & sociale zekerheid
  PO Deal aanbod

Informatie

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.


Re-integratie en het arbeidsrecht
Een lastig onderwerp in het arbeidsrecht is re-integratie van zieke werknemers. Zowel werkgever als de zieke werknemer zijn allebei verantwoordelijk voor de re-integratie om de getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Wanneer precies start een re-integratie traject? Hoe verloopt het re-integratie traject en wat zijn de (wettelijke) rechten en plichten van werkgever en werknemer in iedere fase van het proces? Wat zijn de gevolgen als één van beide partijen zich niet houdt aan deze wettelijke verplichtingen? Zijn er uitzonderingen mogelijk in een re-integratie proces en zo ja, wanneer en waarom dan?

Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie en ervaren docent een goed en helder beeld van alle belangrijke (juridische) aspecten van re-integratie. Tevens wordt de belangrijkste jurisprudentie op re-integratie gebied besproken. Na het volgen van deze cursus bent u goed op de hoogte van re-integratie en kunt u de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk bij uw advieswerkzaamheden aan zowel werkgever als werknemer. 

Bestemd voor:
 advocaten en juristen

Programma

13:00 – 14:00 uur
De eerste twee ziektejaren
- De Wet verbetering poortwachter en de eerste twee ziektejaren
- Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar met/zonder werkgever
- Hoogte loondoorbetalingsplicht tijdens re-integratie
- De omvang van de re-integratieplicht  in de eerste twee ziektejaren Jurisprudentie n.a.v. art. 7:658a, 7:658b en 7:660a BW

14.00 -14.10 uur
Pauze

14.10 -15.10 uur
Vervolg de eerste twee ziektejaren

Sancties voor werkgever en werknemer

- Sancties bij schending re-integratieplicht door de werkgever
- Sancties bij schendings re-integratieplicht door de werknemer
- Re-integratie bij eigenrisicodragerschap ZW
- Re-integratie bij eigenrisicodragerschap WGA
- Sancties bij schending re-integratieplichten door de eigen risicodrager ZW/WGA
- Beantwoorden van vragen en bespreken casussen van deelnemers

 15:10 – 15:20 uur
Pauze

15:20 – 16:20 uur
Vervolg Sancties voor werkgever en werknemer
Dagindeling

Dagindeling

Kosten

Normale prijs € 355,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 3 punten
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

3 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl