Online cursus De positie van het kind in het civiele jeugdrecht**

Praktijkproblematiek op verdiepend niveau

Inschrijven
 • Kosten
  € 675,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten
 • Rechtsgebied
  Mediation
  Personen- en familierecht
  Jeugdrecht
  PO Deal aanbod
 • Punten
  6 NOvA Juridisch, MfN cat.2
 • Data
  23 mrt 2021

Informatie

Deze cursus is eerder beoordeeld met een 8.3

Let op!
Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.


Niet alleen in de media en in de politiek is meer aandacht gekomen voor ´het kind´. Ook de wetgever is de afgelopen tijd actief geweest en de ´kinderombudsman´ heeft van zich laten horen.  

Tijdens de verdiepingscursus staat de positie van het kind in het civiele jeugdrecht centraal. Het accent ligt daarbij op knelpunten in de rechtspraktijk.

Bestemd voor: advocaten werkzaam binnen het personen- en familierecht en het jeugdrecht; juristen werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Jeugdreclassering en gemeenten afdeling Jeugdzaken.

Programma

23 Maart

23 Maart

09:45 - 11:00

Gezag over minderjarigen

 • Actualiteiten jeugdrecht
 • Verschillen in ontstaan, beëindiging en rechtsgevolgen van de diverse vormen van gezag
 • Datieve, testamentaire en legislatieve voogdij

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:30

De positie van het kind bij gesloten jeugdhulp

 • Rechtspositie bij beslissing tot opname - met aandacht voor 18-plussers en verklaring gedragswetenschapper
 • De voorwaardelijke plaatsing en kortdurende plaatsingen gesloten jeugdhulp
 • Rechtspositie tijdens verblijf in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp
 • Rol van de raadsman bij gesloten jeugdhulp
 • De belangrijkste jurisprudentie m.b.t. de gesloten jeugdhulp na inwerkingtreding van de Jeugdwet op 1 januari 2015

12:30 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

De positie van het kind bij de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

 • Bevoegdheden Gecertificeerde Instelling en de rechten van ouders en kinderen bij een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Rechtspositie kind: rechtsmiddelen, mogelijkheden bijstand door advocaat dan wel benoemen bijzondere curator
 • Positie kind bij plaatsing in een pleeggezin (knelpunten, de dilemma’s bij terugplaatsing bij de ouders)
 • Gezagsbeëindiging in het nieuwe stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen
 • De ondertoezichtstelling bij strijd tussen de ouders
 • De betekenis van het IVRK en het EVRM in het Jeugdrecht

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 17:15

De positie van het kind bij ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

 • Omgang bij partnerdoding
 • OmgangsOTS
 • Omgangsrecht grootouders
 • Verhuis-criteria
 • Gezagsbeëindiging

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


MfN cat.2


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl