Online Erfenisvakdag 2020: De risico's en kansen van niet-uitgevoerd erfrecht

Een unieke dag met allemaal topsprekers!

Inschrijven
  • Data
    5 nov 2020
  • Kosten
    € 345,00 excl. BTW of 4 PO Deal punten
  • Punten
    4 NOvA, 4 KNB, 4 MfN-2

Algemene informatie

Aangezien grote bijeenkomsten niet meer mogen plaatsvinden, kunt u dit jaar de Erfenisvakdag 2020 alleen online bijwonen. Via een livestream kunt u op uw eigen computer het gehele programma volgen. De sprekers, die op een opnamelocatie aanwezig zijn, zorgen op digitale wijze voor een inspirerende en interactieve dag!

Bestemd voor:
notarissen, advocaten, estate-planners, juristen, mediators, accountants, fiscalisten, executeur-testamentairs en andere geinteresseerden

Dit jaar staat de Erfenisvakdag in het teken van de afwikkeling in het erfrecht wat partijen niet geregeld hebben, maar wel hadden moeten regelen op grond van een testament of op grond van de wet. In de praktijk komt dit vaak voor en hier liggen dan ook zeker kansen voor u als professional. 

Vanuit diverse invalshoeken (notaris, estate planner, mediator, advocaat) belichten prominente sprekers het thema 'De risico’s en kansen van niet-uitgevoerd erfrecht'.
Na afloop bent u op de hoogte van wat er zich op dit gebied zoal voor kan doen in uw praktijk en welke mogelijkheden u hebt. Deze interessante dag is dan ook vast en zeker een eye-opener! 

Sinds 2015 wordt deze dag georganiseerd in samenwerking met de Stichting Nalatenschapsmediation.

Programma

Programma (online)
De risico’s en kansen van niet-uitgevoerd erfrecht

De risico’s en kansen van niet-uitgevoerd erfrecht

10:30 - 10:45

Opening door dagvoorzitter Annette M. van Riemsdijk


10:45 - 11:30

Casus uit de mediationpraktijk waarbij geen uitvoering was gegeven aan erfrechtelijke voorschriften of testamentaire regelingen

In mediations en in mediation advocacy-trajecten blijkt met regelmaat dat in het verleden geen uitvoering is gegeven aan de wettelijke bepalingen op het terrein van het erfrecht of aan testamentaire regelingen. Zo is vaak afgezien van het vaststellen van de erfdelen van de kinderen en de langslevende nadat de eerste ouder is overleden of is een testamentair vruchtgebruik niet gevestigd.
Deze situatie brengt gemiste kansen en risico’s mee maar biedt een mediator / mediation advocate die inhoudsdeskundig is waar het gaat om het erfrecht ook veel kansen.

Fred Schonewille bespreekt in zijn bijdrage aan deze Erfenisvakdag een aantal casus uit zijn brede praktijk waarin het gegeven dat geen uitvoering was gegeven aan erfrechtelijke voorschriften, dan wel aan testamentaire regelingen, de slagingskansen van de mediation sterk vergrootte.

11:30 - 11:35

Korte pauze


11:35 - 12:20

Neveneffecten die niet voortvloeien uit opzettelijkheden (invalshoek notariaat)

Erna Kortlang behandelt onderwerpen die te maken hebben met de gemiste effectiviteit van regelingen doordat zij niet boven water komen en ook met onbedoelde of niet voorziene gevolgen.
Denk hierbij aan:
-een vergeten tweetrapsmaking;
-worden legaten wel uitgevoerd; 
-een niet-uitgevoerde verdeling;
-onderbedelingsvorderingen; 
-opvolgende huwelijken.

12:20 - 12:50

Lunchpauze


12:50 - 13:35

Risico’s en kansen van niet-uitgevoerd erfrecht vanuit het fiscale perspectief van de inkomstenbelasting en de Successiewet

Wouter Verstijnen spreekt over o.a.:
- onderbedelingsvorderingen: vaststelling, waardering, rente, aflossing en opeisbaarheid;
- bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang: belangrijke aandachtspunten bij en na de afwikkeling van de nalatenschap ;
- fiscale termijnen bij de verdeling en afwikkeling van nalatenschappen en het fiscale belang daarvan.

13:35 - 13:40

Korte pauze


13:40 - 14:25

Erfrechtelijke zaken die niet afgehandeld zijn (invalshoek advocatuur)

Menno van Gaalen spreekt over erfrechtelijke zaken die niet afgehandeld zijn:
-vorderingen van kinderen in de wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling die niet zijn vastgesteld;
-legitieme porties die niet zijn opgeëist of niet zijn vastgesteld of nagelaten zaken die niet zijn verdeeld. Wat kan er dan nog geregeld worden?; 
-eventuele verval- en verjaringstermijnen. Wat te doen als er geen informatie (meer) beschikbaar is en welke regels gelden als er jaren na dato alsnog zaken verdeeld dienen te worden?

14:25 - 14:35

Pauze


14:35 - 15:25

Een andere blik door Douwe Draaisma

Douwe Draaisma is hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij schrijver van o.a. de bestsellers 'Als mijn geheugen me niet bedriegt’ en 'Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt'. Hij zal op geheel eigen wijze deze dag afsluiten.

De planning of afwikkeling van een erfenis is in veel gevallen een confrontatie met herinneringen, zeker als familierelaties anders blijken te liggen dan tot dan toe aangenomen. Bij discrepant ouderschap (‘als je vader je vader niet is’) kunnen broers of zussen van het ene moment in halfbroers of –zussen veranderen, met alle gevolgen voor de herinneringen aan het opgroeien in het gezin. Maar ook zonder dergelijke ontwikkelingen markeert een erfenis een moment waarop verschillen tussen herinneringen van verschillende gezinsleden aan een gemeenschappelijke jeugd indringende vragen oproepen over de betrouwbaarheid van het geheugen. Wat weten we over die betrouwbaarheid? En waarom hebben zussen vaker verschillende herinneringen aan een en dezelfde gebeurtenis uit hun jeugd dan broers?

15:25 - 15:40

Afsluiting door dagvoorzitter


Reacties deelnemers 2019

"Ik vind het een prachtig evenement. Interessant om te zien welke speelruimte je kunt creeëren om lastige situaties in goede banen te leiden. De sfeer is heel positief. Er komen mensen die verder kijken dan hun neus lang is."

"Het was de beste en meest inspirerende erfenisvakdag die ik heb meegemaakt. Ik verheug mij al op die van 2020."

Kosten

Normale prijs € 345,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 4 punten

Accreditatie

NOvA

4 punten


KNB

4 punten


MfN-2

4 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

In samenwerking met

Punten

NOvA

4 punten


KNB

4 punten


MfN-2

4 punten