Online cursus Bedrijfseconomisch ontslag in 2020

Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure

Inschrijven
 • Kosten
  ‚ā¨ 150,00 excl. BTW of 2 PO Deal punten
 • Rechtsgebied
  Arbeidsrecht & sociale zekerheid
  PO Deal aanbod
 • Punten
  2 NOvA Juridisch
 • Data
  19 nov 2020

Informatie

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 is het aantal bedrijfseconomische ontslagprocedures bij UWV tot een historisch minimum (gemiddeld 1.000 aanvragen per maand) gedaald. De coronacrisis zal naar verwachting snel verandering hierin aanbrengen, ondanks de maatregelen van het kabinet (zoals de NOW-regeling), die juist gericht zijn op het voorkómen van ontslagen.

In deze cursus zal onder meer worden ingegaan op de vragen die momenteel bij veel werkgevers leven, zoals:

- Hoe maak ik in deze onzekere tijden voor UWV aannemelijk dat arbeidsplaatsen structureel komen te vervallen?
- In hoeverre speelt het al dan niet gebruik maken van de Now-regeling een rol bij het beoordelen van mijn ontslagaanvraag door UWV?
- Waar kan ik bij UWV terecht als ik na afloop van het webinar nog vragen heb?

Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de dit voorjaar te verwachten nieuwe uitvoeringsregels van UWV, waaronder uitvoeringsregels omtrent de procedurele aspecten van de UWV-ontslagprocedure, nieuwe uitvoeringsregels rondom bedrijfseconomisch ontslag en uitvoeringsregels in het kader van de op 1 januari jongstleden in werking getreden Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Bestemd voor: advocaten en HR-managers

Programma

10:00 - 12:15 uur
Bedrijfseconomisch ontslag in 2020

- Duur van een bedrijfseconomische ontslagprocedure bij UWV
- De kans op een procedure bij de rechter na de beslissing van UWV
- Ontwikkelingen in het aanvraagproces
- Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag
- De gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling)
-Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? En hoe beoordeelt UWV in deze onzekere tijden of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
- In hoeverre speelt het al dan niet gebruik maken van de NOW-regeling een rol bij het toetsen van de bedrijfseconomische redenen in het kader van een ontslagaanvraag?
- De per 1 januari 2020 gewijzigde Ontslagregeling in verband met Wnra: hoe moeten de bedrijfseconomische ontslagredenen bij overheidswerkgevers worden getoetst wanneer de ontslagen het gevolg zijn van een democratisch genomen besluit?
- De vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB, Stichting tanteLouise, KLM en Shell) en de effecten hiervan op de ontslagpraktijk van UWV

mr. J. (Jan) Meijer
Landelijk manager, UWV
Dag 1

Dag 1

Kosten

Normale prijs € 150,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 2 punten
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

2 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Teamleider Legal & Senior Congresmanager

drs. Crescens Akkermans

06 - 107 190 78
c.akkermans@sdu.nl

Handleiding Zoom