Online cursus Openbare-ordebevoegdheden van burgemeesters**

Versterk uw inzicht in de rampenbestrijdings- en openbare-ordebevoegdheden

Inschrijven
 • Data
  26 okt 2020
 • Punten
  2 NOvA Juridisch

Het webinar

Om de openbare orde te handhaven heeft de burgemeester vele bevoegdheden. Hij kan bijvoorbeeld noodbevelen en noodverordeningen inzetten. Dit instrumentarium staat, als gevolg van onder meer de Coronacrisis, de afgelopen tijd sterk in de belangstelling. De afgelopen periode heeft echter ook juridische onduidelijkheden laten zien en daarmee aangetoond dat het een complex instrumentarium is.

Aan de hand van recente praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie geeft noodrechtspecialist mr. Adriaan J. Wierenga u een handzaam inzicht in de rampenbestrijdings- en openbare-ordebevoegdheden van burgemeesters. Hij gaat in op de meest voorkomende onduidelijkheden als het gaat om:

  • Noodbevoegdheden en andere openbare-ordebevoegdheden van de burgemeester en de verhouding daartussen;
  • De verhouding tussen gemeenten, veiligheidsregio en het Rijk bij openbare-ordehandhaving en rampenbestrijding;
  • Opschaling en autonomie bij crisissituaties;
  • Handhaving en toezicht.
 
Noodbevoegdheden worden vaak onder grote druk en hoge snelheid ingezet, dus is het des te belangrijker dat u goed op de hoogte bent van de toepassing en werking ervan!


De cursus is bestemd voor
: professionals werkzaam op het gebied van toezicht, handhaving, veiligheid en openbare orde. Te denken valt aan handhavers, toezichthouders, teamleiders Toezicht en Handhaving, juristen, bestuurders en advocaten. 

Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Programma

Informatie

Informatie

10:00 - 12:15

Webinar Openbare-ordebevoegdheden van burgemeesters

In het webinar 'Openbare-ordebevoegdheden van burgemeesters’ hoort u van noodrecht-specialist mr. Adriaan J. Wierenga:

 • Noodbevoegdheden en andere openbare-ordebevoegdheden van de burgemeester en de verhouding daartussen
 • De verhouding tussen gemeenten, veiligheidsregio en het Rijk bij openbare-ordehandhaving en rampenbestrijding;
 • Opschaling en autonomie bij crisissituaties;
 • Handhaving en toezicht van openbare-ordebevoegdheden.

Kosten

Normale prijs € 150,00 excl. BTW
Overheidskorting € 35,00 excl. BTW (€ 115,00 korting)
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 2 punten
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

2 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congresmanager

drs. Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Overig aanbod voor BOA's

BOA Masterclass: Coronamaatregelen en de (handhavings)praktijk
7 oktober 2020 | locatie nnb

15e Dag van de BOA
7 december 2020 | Ede

Handleiding Zoom

Informatie

Handleiding Zoom

Download