Online cursus Spoedwet ter vervanging noodverordeningen Coronaverspreiding**

Coronamaatregelen in een nieuw juridisch jasje

Inschrijven
 • Datum
  22 juni 2020
 • Punten
  2 NOvA Juridisch

Informatie

De infectieziektebestrijdingsmaatregelen voor het coronavirus worden rond het begin van de zomer in een nieuw juridisch jasje gestoken. Het kabinet komt ter vervanging van de noodverordeningen met een spoedwet om beperkende maatregelen juridisch beter vast te leggen.

De noodverordeningen, die zulke maatregelen in de eerste, acute fase van de crisis regelden, voldoen niet meer, nu blijkt dat sociale afstand langere tijd nodig is. Noodverordeningen zijn bedoeld voor tijdelijke, lokale crises, bijvoorbeeld om rellen bij voetbalwedstrijden of demonstraties te voorkomen. Niet om het ‘nieuwe normaal’ van de anderhalvemetersamenleving juridisch vast te leggen.

Sinds het uitbreken van de crisis ontving en ontvangt Adriaan Wierenga talloze vragen van onder meer burgemeesters, veiligheidsregio’s, provincies en burgers. Wierenga adviseert daarnaast onder meer het ministerie en de politie. In dit webinar beantwoordt hij zoveel mogelijk van de meest prangende vragen over de Spoedwet in relatie tot de noodverordeningen.

De cursus is bestemd voor
: professionals werkzaam op het gebied van toezicht, handhaving, veiligheid en openbare orde. Te denken valt aan handhavers, toezichthouders, teamleiders Toezicht en Handhaving, juristen, bestuurders en advocaten. 

Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Programma

Programma
Programma
10:00 - 12:00

Spoedwet ter vervanging noodmaatregelen Coronaverspreiding

In het webinar 'Spoedwet ter vervanging noodverordeningen Coronaverspreiding’ hoort u van noodrecht-specialist mr. Adriaan J. Wierenga:
 • Wat is de nieuwe juridische basis voor de noodmaatregelen?
 • Is de inhoud van de maatregelen gelijk gebleven? Wat is er nu precies verboden en wat niet (meer)?
 • Hoe kunnen de maatregelen nieuwe stijl worden gehandhaafd en door wie?
 • Wat kunnen we leren van recente jurisprudentie?
 • Welke uitdagingen en praktische problemen zijn er te verwachten?

Kosten

Normale prijs € 150,00 excl. BTW
Overheidskorting € 35,00 excl. BTW (€ 115,00 korting)
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 2 punten
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congresmanager

drs. Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl