Collegereeks Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein

Vertaal in zes colleges maatschappelijke en technologische ontwikkelingen naar uw organisatie

Inschrijven
 • Data
  27 okt 2020, 3 nov 2020, 10 nov 2020, 17 nov 2020, 24 nov 2020, 1 dec 2020
 • Kosten
  € 1995,00 excl. BTW
 • Locatie
  Nyenrode Business Universiteit

Informatie

Decentralisaties en de bedrijfsvoeringsaspecten
Gemeenten, gemeentelijke diensten, (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen staan enorm onder druk. Of het nu gaat om financiën, informatiemanagement, verantwoording of regionale en ketensamenwerking; een nieuwe aanpak en inrichting van bedrijfsprocessen is cruciaal voor het komen tot transformatie.

Zorg dat u de uitdagingen het hoofd biedt en de juiste goede sturing en advies kan blijven geven. Op het juiste moment, efficiënt, resultaatgericht en met gezag.

Inspirerende hoogleraren en ervaren praktijksprekers
Tijdens zes colleges geven inspirerende hoogleraren en praktijksprekers aan hoe u uw bedrijfsvoering goed aansluit op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Hoor onder meer:

Betekenis economische en sociale innovaties voor het sociaal domein
prof. dr. ir. Jan Rotmans - Hoogleraar transities en transitiemanagement Erasmus Universiteit Rotterdam

Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein
mr. drs. Tim Robbe - Partner bij en mede-oprichter van Victor Advocaten

Innovatie stimuleren in het sociaal domein
prof. dr. Jeff Gaspersz - Hoogleraar innovatie, Nyenrode Business Universiteit

Strategie en leiderschap in het digitale tijdperk
prof. dr. Bob de Wit - Hoogleraar strategisch leiderschap, Nyenrode Business Universiteit

Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Sdu en Nyenrode Business Universiteit. 

Studiedagen
De studiedagen vinden plaats op dinsdagen op de onderstaande data:
 • 27 okt 2020
 • 3 nov 2020
 • 10 nov 2020
 • 17 nov 2020
 • 24 nov 2020
 • 1 dec 2020
Tijdsindeling van de zes colleges
15.00 uur ontvangst met koffie, thee
15.30 uur aanvang college
17.00 uur snack
19.00 uur einde college

Download hier de brochure met alle informatie >>

Programma

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Organiseren van verantwoording in het sociaal domein

 • Utrechtse model voor zorg en ondersteuning: over bedoeling en eenvoud
 • Strategische keuzes voor inrichting, sturing en bekostiging
 • Sturen op effecten, prestaties en resultaten
 • Monitoring en verantwoording

 

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Bedrijfsvoering en de inhoud samen aan de slag in het sociaal domein

Integreren van beleidstaken en uitvoeringstaken sociaal domein in gemeentelijke organisatie, hoe doe je dat?

 • Welke belangrijke risico's zijn te onderkennen als gevolg van de decentralisaties?
 • Over welke informatie dienen gemeenten periodiek te beschikken om de risico's te monitoren?
 • Verantwoording en rechtmatigheid in het sociaal domein: welke mogelijkheden zijn er?

Nu de transitie meer vorm begint te krijgen, komt ook de vraag hoe deze verandering in beeld kan worden gebracht en hoe dat wat beleidsmatig bedacht wordt in de uitvoering en bedrijfsvoering vorm kan worden gegeven. Hoe zorg je er binnen je gemeente voor dat dit gezamenlijk gebeurt, zodanig dat de inhoud leidend blijft en niet het ‘systeem-denken’ de overhand krijgt? In dit college wordt nader ingegaan op de spanning die ontstaat (of kan ontstaan) tussen inhoudelijke beleidskeuzes en de praktische uitvoering in de bedrijfsvoering, welke rol zorgaanbieders hier in spelen, en hoe er vanuit de organisatie gestuurd kan worden op de doelen van de transitie.

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Betekenis economische en sociale innovaties voor het sociaal domein

 • Wat is een kanteling?
 • Wat betekent kanteling voor het sociale domein?
 • Hoe bereid je je voor op de veranderingen tijdens de kanteling binnen het sociale domein?
 • Hoe koppel je hoge doelen aan praktische maatregelen?
Tijdens dit college licht Jan Rotmans de betekenis voor het sociaal domein toe van zijn mantra: 'We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.'

Volgens Rotmans bevinden we ons in een cruciaal kantelmoment in de geschiedenis van de mensheid. Dat geeft ons de vrijheid onze samenleving opnieuw uit te vinden en laadt tegelijk een loodzware verantwoordelijkheid op onze schouders. Hoe gaan we daarmee om in het algemeen en in het bijzonder in het sociaal domein?

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Innovatiekracht stimuleren

Innovatie en creativiteit stimuleren; de cruciale uitdaging in het sociaal domein!

Jeff Gaspersz richt zich tijdens dit college op het geven van concrete, gemakkelijk te realiseren adviezen waarmee u de innovatiekracht van uw organisatie of team kunt vergroten. Dat is vooral belangrijk wanneer een organisatie of team voor grote uitdagingen of veranderingen staat of hoge ambities heeft. In dit college zoekt Jeff nadrukkelijk de dialoog met de deelnemers op.

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Strategie en leiderschap in het digitale tijdperk

We staan aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie als gevolg van de vele digitale en andere technologische ontwikkelingen. De huidige maatschappelijke context, en dan met name het sociale domein,  is niet berekend op deze grote aankomende veranderingen. Hoe gaat de toekomstige maatschappij eruit zien, en wat vraagt dit van leiderschap, strategie ontwikkeling en aanpassing van organisatiemodellen in het algemeen en in het sociaal domein in het bijzonder?

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein

Gemeenten maken vrijwel altijd gebruik van zorg- en welzijnsaanbieders voor het leveren van maatschappelijke ondersteuning en (jeugd)zorg. Het onderwerp opdrachtgever- en opdrachtnemerschap gaat over het inrichten van (juridische) relaties. Daarbij is het de kunst deze relaties zo in te richten dat gemeenten en aanbieders, maar zeker ook hulpverleners, cliënten en jeugdigen kunnen doen wat nodig is om de beste zorg en ondersteuning te organiseren.

 • Wat is inkoop- en aanbestedingsbeleid? Wat is de rol van politiek?
 • Wat is het juridische instrumentarium(inbesteden, subsidiëren, ‘open house’, aanbesteden)?
 • Welke modellen voor opdrachtgeverschap zijn er (keuzevrijheid, bekostiging, transactie, proces)?
 • Inrichten van contract- en relatiemanagement: lerende contracten en organisaties.

Kosten

Normale prijs € 1995,00 excl. BTW
Inschrijven

Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congresmanager

drs. Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl