Specialisatieopleiding jeugdrecht***

Voldoet aan de eisen van de VNJA

 • Kosten
  € 2495,00 excl. BTW
 • Rechtsgebied
  Personen- en familierecht
  Straf (Proces)recht
  Jeugdrecht
 • Punten
  20 NOvA Juridisch
 • Data
  10 sep 2020
  17 sep 2020
  24 sep 2020
  1 okt 2020
 • Locatie
  Hotel Tiel Van der Valk

Informatie

Deze cursus is eerder beoordeeld met een 9.2

Bestemd voor
: jeugdrechtadvocaten, zijnde advocaten voorzien van stageverklaring en ervaring in het jeugdrecht en (aspirant)leden van VNJA


Deze opleiding is opgezet in samenwerking met de VNJA en voldoet aan de eisen die de VNJA stelt aan de specialisatieopleiding Jeugdrecht. Door het volgen van deze opleiding kan ook worden voldaan aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand die worden gesteld aan de Voorwaarden voor toevoegingen in jeugdstrafzaken en bij verzoeken voor een machtiging tot uithuisplaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg (artikel 6b en bijlage 5, onder 3), waarvoor 12 PO nodig zijn.

De synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. De aanvang van de combizittingen enkele jaren geleden waren daar een begin van, maar steeds vaker spelen ook internationale aspecten een rol. Tijdens deze specialisatieopleiding hebben goed gewaardeerde sprekers het woord en praten zij u op niveau bij. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven om jeugdzaken af te doen en ook staan de actuele ontwikkelingen centraal. 

Opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit interactieve hoorcolleges en casusbesprekingen. Bij aanvang van iedere opleidingsdag dient een opdracht voorbereid te worden als huiswerk. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan zowel medecursisten als de sprekers.
De opleidingsdagen zijn niet los te volgen.

Iedere opleidingsdag start met een lunch en wordt tussendoor een warme snack gereserveerd.


NB. Deze opleiding maakt geen onderdeel uit van het Sdu PO Deal aanbod. Als u een PO Deal heeft, betaalt u € 1.000,- bij. 


Voor deze opleiding kunt u 8 PO jeugdstrafrecht en 12 PO civiel jeugdrecht aanvragen.

Programma

Programma
12:30 - 13:00

Ontvangst met lunch


13:00 - 14:30

Voorfase

 • Consultatie bij politieverhoren door advocaat
 • Vervolgingsbeleid OM
 • Rapportages in jeugdzaken en ketenpartners
 • De fase van de strafoplegging

14:30 - 15:00

Pauze


15:00 - 16:30

Fase van de strafoplegging

 • (Rol van) adolescentenstrafrecht
 • Strafmaat
 1. De PIJ-maatregel (tevens aandacht voor TBS) of toch GBM?
 2. Bijzondere voorwaarden
 3. DNA-afname
 4. Justitiële documentatie en de verklaring omtrent het gedrag

16:30 - 17:00

Pauze


17:00 - 19:00

Capita Selecta

 • De Europese richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure
 • Recente jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op het gebied van het jeugdstraf(proces)recht
 • Verhouding gesloten jeugdhulp - jeugdstrafrecht

12:30 - 13:00

Ontvangst met lunch


13:00 - 14:30

Bescherming van minderjarigen

 • De "nieuwe" ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg
 • De positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende-begrip
 • Wisselwerking civiel en strafrecht

14:30 - 15:00

Pauze


15:00 - 15:45

De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht


15:45 - 16:30

De rol van de gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen


16:30 - 17:00

Pauze


17:00 - 18:00

Rapportages

 • Rapportages in strafzaken en civiele zaken
 • Rapportages in strafzaken
 • Rapportages in beschermingszaken
 • Rapportages in gezag- en omgangszaken

18:00 - 19:00

Beroepscode, klachten en tuchtrecht


12:00 - 12:30

Ontvangst met lunch


12:30 - 14:00

Mediation in jeugdstrafzaken

 • Nut en noodzaak mediation en andere vormen van herstelbemiddeling in het jeugdstrafrecht
 • Wie (betrokken partijen), wat (wat is het onderwerp van de mediation), waar (art. 51 Sv), wanneer (voor, tijdens of na de zitting), waarom (voor- en nadelen verdachte en slachtoffer)
 • Tips en tricks uit de praktijk

14:00 - 14:30

Pauze


14:30 - 16:30

Een kindgericht ouderschapsplan


16:30 - 17:00

Pauze


17:00 - 19:00

Afstamming, adoptie, gezags- en omgangsrecht


12:30 - 13:00

Ontvangst met lunch


13:00 - 18:00

Actualiteiten en Capita Selecta

 • Bijzondere curator ex artikel 1:212 en 1:250 BW
 • De jeugdrechtadvocaat in de praktijk
 • Honorering en beloning (niet in geld?)
 • Wat maakt een advocaat tot een goede jeugdrechtadvocaat?
 • De combinatie van civiel en jeugdstrafrecht
 • Cases
 • Evaluatie totale cursus

Pauze: 15.00 uur-15.30 uur

Kosten

Normale prijs € 2495,00 excl. BTW
(Aspirant) leden van VNJA ontvangen 20% korting op de standaardpijs. € 1996,00 excl. BTW (€ 499,00 korting)

Punten

NOvA Juridisch

20 punten


Contact

Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congresmanager

drs. Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Handout Carlo Dronkers

Dag 1- Jeugdstraf(proces)recht - 10 september 2020

Handout Carlo Dronkers

Download

herziene handout MK

Download

herziene handout MK

Dag 1- Jeugdstraf(proces)recht - 10 september 2020

Handout Carlo Dronkers

Download

herziene handout MK

Download