Noodzakelijke Cyber Security Training voor iedere jurist en fiscalist

Wat wil ik én wat wil mijn cliënt hierover weten?

Inschrijven
 • Kosten
  € 595,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten
 • Rechtsgebied
  Jeugdrecht
  Financieel, insolventie en ondernemingsrecht
  Notariaat
  Aansprakelijkheid, schade en verzekering
  Bestuurs(proces)recht
  Intellectuele Eigendomsrecht, ICT & Privacy
  Vastgoed- & Huurrecht
  Arbeidsrecht & sociale zekerheid
  Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht
  Fiscaal Recht
  Gezondheidsrecht
  Internationaal en Europees Recht
  Burgerlijk (Proces)recht en contracten
  Beroepsvaardigheden
  PO Deal aanbod
  Straf (Proces)recht
 • Punten
  6 NOvA Juridisch
 • Data
  25 nov 2020
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen

Informatie

Cyber security heeft effect op hoe u uw eigen onderneming inricht. Wat moet u ten minste weten om als ondernemer zelf geen slachtoffer te worden van cybercriminaliteit? Maar ook om uw cliënten te adviseren of door te kunnen verwijzen op het gebied van cybercrime en -security, wilt u goed op de hoogte zijn.  

In dit ééndaagse introductieprogramma wordt uitvoerig aandacht besteed aan cyber security en de daarbij horende bestuurlijke en juridische uitdagingen. De cursus is praktisch van aard en wordt gegeven door deskundigen uit de cyber security en de advocatuur.  

Serious Awareness Game 
Tijdens de cursus gaat u actief aan de slag met de behandelde stof door plaats te nemen in een juridisch adviesteam tijdens een cyberincident. 

Het programma biedt inzicht of en hoe cyber security vraagstukken impact hebben op de werkprocessen, organisatie en dagdagelijkse werkzaamheden van deelnemers en managers. Hiertoe worden concrete voorbeelden gegeven.  

Doelstelling van deze cursus is het vergroten van bewustzijn (cyber awareness) en het vermogen om te gaan met cyber security-uitdagingen (cyber resilience) in de dagelijkse werkzaamheden. Daarbij komen belangrijke wettelijke bepalingen, jurisprudentie en actualiteiten aan bod.  

Deze cursus is gericht op de ondernemingsrechtelijke c.q. civielrechtelijke jurist, advocaat, adviseur en overige dienstverlener. De cursus biedt een algemene inleiding, maar is qua diepgang ook geschikt voor personen met basis IT-kennis of die reeds verantwoordelijkheid dragen voor cyber security. In de cursus wordt niet ingegaan op de positie van de verdachte binnen het straf(proces)recht.

De cursus is bestemd voor: juristen, fiscalisten, advocaten en notarissen

Programma

Programma
Dag 1

Dag 1

09:30 - 10:00

Ontvangst en inschrijven


10:00 - 11:15

Achtergrond & Casussen Cyber Security deel 1


 • Wat is cyber security en wat zijn de belangrijkste dreigingen?
 • Hoe “denkt” een hacker?
 • Trends en ontwikkelingen en mogelijke impact
 • Concrete incidenten, risico’s en gebeurtenissen op micro- en macroniveau
 • Grootschalige gebeurtenissen (zoals malware en virussen)
 • Gebeurtenissen binnen een organisatie (knulligheden, menselijke factor)

11:15 - 11:30

Pauze


11:30 - 12:45

Achtergrond & Casussen Cyber Security deel 2

Casussen:
 • Onderzoek jezelf
 • Identiteits- en CEO fraude (het proces achter de phishing mail)
 • Ransomware: wel of niet betalen?
 • Invloed en mogelijkheden van techniek tijdens het opsporingsproces
Digital Forensics & Incident Response

Interactie: Welke cyber securityrisico’s en vraagstukken ziet u binnen de eigen organisatie en werkzaamheden?
 • Hoe brengt u deze risico’s en vraagstukken in kaart en maakt u deze bespreekbaar?

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:30

Juridisch kader

Belangrijkste bepalingen en regels waaronder:

De Wet computercriminaliteit III
De strafbaarstelling van heling van gegevens
 • e-Heling
 • de strafbaarstelling van online handelsfraude
De nieuwe hackbevoegdheid
Het take down bevel
'Security by design' uitgangspunten
De verplichte meldplicht voor bedrijven uit ‘vitale’ sectoren bij ernstige incidenten

15:30 - 15:45

Pauze


15:45 - 17:15

Serious Awareness Game & Afsluiting

Interactie: spel waarin deelnemers actief aan de slag gaan met de behandelde stof door plaats te nemen in een juridisch adviesteam tijdens een cyber incident.

Kosten

Normale prijs € 595,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten

Beschikbaarheid

Er zijn nog 9 plaatsen beschikbaar. Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


Contact

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congresmanager

drs. Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl