Stichtingen, verenigingen en cooperaties**

Voor- en nadelen van alternatieve ondernemingsrechtsvormen

Inschrijven
 • Kosten
  ‚ā¨ 795,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten
 • Rechtsgebied
  Notariaat
  Financieel, insolventie en ondernemingsrecht
  PO Deal aanbod
 • Punten
  6 SOMN (BMN), 6 NOvA Juridisch, 6 KNB
 • Datum
  20 februari 2020
 • Locatie
  BCN Utrecht CS

Informatie

Stichtingen, verenigingen en coöperaties nemen als rechtsvorm voor ondernemings- en maatschappelijke activiteiten aan populariteit en aantal toe. Deze hard groeiende rechtspersonen, waar niet direct aan wordt gedacht en die in eerste instantie niet meteen voor de hand liggen, bieden onverwachts veel voordelen om ondernemingsactiviteiten in onder te brengen. Bij welke nieuwe ondernemings- en maatschappelijke activiteiten moet u denken aan een stichting, vereniging of coöperatie? Wanneer en onder welke omstandigheden is omzetting naar een stichting, vereniging of coöperatie gunstig? Wat zijn de mogelijke nadelen van deze rechtsvormen en waar moet u speciaal op letten bij joint ventures en andere samenwerkingsverbanden?

Tijdens deze cursus krijgt u van experts in het vak een compleet en goed overzicht van alle voor- en nadelen en (on)mogelijkheden die de stichting, vereniging of coöperatie bieden. Tevens zullen de belangrijkste actuele ontwikkelingen en jurisprudentie rondom deze rechtsvormen samen met u worden doorgenomen. De vele praktische informatie en tips die u deze dag krijgt te horen kunt u de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.

Bestemd voor: advocaten, notarissen en (bedrijfs)juristen  

Programma

09:00 – 09:30 uur            
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur            
De stichting

- Nieuwe (sector)wetgeving en governancebeleid overheid
- Modernisering governancecodes corporatie-, onderwijs- en zorgsector
- Bestuursmodellen en one-tier board
- Inrichting intern en extern toezicht
- Beperking aantal toezichtfuncties
- Waarneming bij belet en ontstentenis
- Ontslag stichtingsbestuurder en quasi-enquête
- Wetgeving en jurisprudentie enquêterecht: Meavita
- Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders

prof. mr. L. (Louis) Houwen

11:00 – 11:15 uur            
Pauze 

11:15 – 12:45 uur            
Actuele ontwikkelingen wetgeving en praktijk

Herzieningswet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen:

- Wettelijke grondslag toezichthoudend orgaan
- Uniformering gedragsnormen bestuur en toezicht
- Algemene tegenstrijdig belangregeling
- Harmonisering interne en externe aansprakelijkheid
- Uitbreiding ontslagvoorziening bestuurders en toezichthouders

Concernverhoudingen, joint ventures en herstructurering:

- Uitkerings- en ledenverbod
- Stichting versus flex-BV
- Opmars coöperatie

prof. mr. L. (Louis) Houwen

12:45 – 13:30 uur            
Lunch

13:30 – 15:00 uur            
De vereniging

- Oprichting en statutaire inrichtingsvrijheid
- Organen van de vereniging
- Bestuur, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid
- Rekening en verantwoording en financiële verslaglegging
- Vormgeving van het lidmaatschap
- Rechten en verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap
- Ledencontracten
- Beëindiging van het lidmaatschap
- Complexe verenigingsstructuren (federatie, ondernemende vereniging)
- Samenwerking, fusie en ontbinding van de vereniging

mr. dr. G. (Ger) van der Sangen

15:00 – 15:15 uur           
Pauze

15:15 – 16:45 uur            
De coöperatie

- Oprichting en statutaire inrichtingsvrijheid
- Juridische kenmerken van de coöperatie
- Inrichting en governance van de coöperatie
- Bestuur, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid
- Rekening en verantwoording en financiële verslaglegging
- Financiering van de coöperatie door leden
- Opleggen van verplichtingen (contributies, naheffingen voor balans- en exploitatie tekorten
- Financiering van de coöperatie door niet-leden/investeerders
- Uittreedvoorwaarden
- Mededingingsrechtelijke, effectenrechtelijke en fiscale aspecten
- Fusie en reorganisatie van coöperaties

mr. dr. G. (Ger) van der Sangen
Dag 1

Kosten

Normale prijs € 795,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten
Inschrijven

Punten

SOMN (BMN)


NOvA Juridisch


KNB


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Teamleider Legal & Senior Congresmanager

drs. Crescens Akkermans

06 - 107 190 78
c.akkermans@sdu.nl

Cursusmap Stichtingen, verenigingen en cooperaties

Dag 1

Cursusmap Stichtingen, verenigingen en cooperaties

Download