Online cursus De positie van aandeelhouders en certificaathouders bij de BV

Vertegenwoordiging - Besluitvorming - Tegenstrijdig Belang

 • Kosten
  ‚ā¨ 795,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten
 • Rechtsgebied
  Notariaat
  Financieel, insolventie en ondernemingsrecht
  PO Deal aanbod
 • Punten
  6 SOMN (BMN), 6 NOvA Juridisch, 6 KNB
 • Data
  28 okt 2020

Informatie

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Aan het aandeelhouderschap in de kapitaalvennootschap zijn rechten verbonden. Deze rechten kunnen worden onderscheiden in zeggensmachtsrechten en vermogensaanspraken. Waren vroeger het zeggensmachtaspect en het vorderingsrecht onlosmakelijk aan het aandeel verbonden, thans is dit in het BV-recht niet meer het geval. In de oude situatie was certificering van aandelen een probaat middel om feitelijk toch een cesuur te brengen tussen zeggenschap en vermogensaanspraak. Tegenwoordig kan dit ook door, bijvoorbeeld, het gebruiken van soorten of aanduidingen aandelen. Toch blijkt de certificering van aandelen nog steeds een nuttig instrument, ook binnen de BV nieuwe stijl.

In deze cursus zal uitgebreid worden ingegaan op het instrument van certificering van aandelen. Er zal worden gekeken naar een optimale inrichting van de structuur, naar de bemensing van de verschillende actoren, naar de kwalificatie van de verschillende relaties en met name ook naar de aanwending van deze structuur in verschillende scenario’s.

Het tweede deel van de cursus zal worden besteed aan besluitvorming en vertegenwoordiging binnen de BV. In dit kader wordt vooral aandacht besteed aan de rol van de verschillende organen binnen de vennootschap, aan het traject van wilsbepaling door organen en aan vertegenwoordiging van de vennootschap. In het verlengde van de besluitvorming wordt ook uitgebreid stil gestaan bij het leerstuk van het tegenstrijdig belang, dat sinds de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht, geheel is geplaatst in het kader van het wegvallen van betrokkenheid van de besmette bestuurder of commissaris bij de besluitvorming.

Op deze cursusdag ontvangt u tevens de uitgave Certificering van aandelen van prof. mr. C.A. Schwarz

Bestemd voor:  Advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen

Programma

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur
Het instrument van certificering van aandelen

- Optimale inrichting van de structuur
- De bemensing van de verschillende actoren
- De kwalificatie van de verschillende relaties
- De aanwending van de structuur in verschillende scenario's

 prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz

11:00 – 11:15 uur
Pauze 

11:15 – 12:45 uur
Het instrument van certificering van aandelen (vervolg)

- Optimale inrichting van de structuur
- De bemensing van de verschillende actoren
- De kwalificatie van de verschillende relaties
- De aanwending van de structuur in verschillende scenario's

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz 

12:45 – 13:30 uur
Lunch 

13:30 – 15:00 uur
Besluitvorming en vertegenwoordiging binnen de BV

- De rol van de verschillende organen binnen de vennootschap
- Het traject van wilsbepaling door organen
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
- Tegenstrijdig belang 

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz 

15:00 – 15:15 uur
Pauze 

15:15 – 16:45 uur
Besluitvorming en vertegenwoordiging binnen de BV (vervolg)

- De rol van de verschillende organen binnen de vennootschap
- Het traject van wilsbepaling door organen
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
- Tegenstrijdig belang 

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz
Dag 1

Dag 1

Kosten

Normale prijs € 795,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten

Punten

SOMN (BMN)

6 punten


NOvA Juridisch

6 punten


KNB

6 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Teamleider Legal & Senior Congresmanager

drs. Crescens Akkermans

06 - 107 190 78
c.akkermans@sdu.nl

Handleiding Zoom

Dag 1

Handleiding Zoom

Download