Jubileumsymposium JB: De Awb klaar voor de toekomst?

De Awb in het licht van actuele ontwikkelingen in de praktijk van de trias

Inschrijven
 • Kosten
  € 395,00 € 316,00 excl. BTW
 • Rechtsgebied
  Bestuurs(proces)recht
 • Punten
  3 NOvA Juridisch
 • Datum
  27 september 2019
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen

Informatie

 

MIDDAGSYMPOSIUM  25 jaar Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) 

 

De Awb klaar voor de toekomst?

De Awb in het licht van actuele ontwikkelingen in de praktijk van de trias

 

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is al 25 jaar een baken voor de bijzondere bestuurswetgeving en heeft daarmee grote invloed op de trias; de praktijk van het besturen, het rechtspreken en het redigeren van wetgeving. Er is geen andere bestuursrech­te­lijke wet die de praktijk van het bestuur en de bestuursrechter de afgelopen kwart eeuw zo heeft gevormd en beïnvloed als deze codificatie. Kijkend naar de toekomst, wat is er dan nog nodig om deze codificatie goed aan te laten sluiten op actuele ontwikkelingen?

 

Actuele bestuursrechtelijke dilemma’s en uitdagingen bezien vanuit de trias

Tijdens dit symposium wordt vanuit de trias gekeken naar de toekomst van de  Awb. Toonaangevende experts vanuit zowel praktijk van wetgeving, rechtspraak, bestuur én de geestelijk vader van de Awb, Michiel Scheltema, bieden u de unieke mogelijkheid om vanuit deze integrale benadering te reflecteren op dilemma’s en uitdagingen als:

 • Volstaan de huidige algemene beginselen van behoorlijk bestuur als het gaat om het normeren van dataverzameling en -gebruik door bestuursorganen en de rechtsbescherming van burgers?
 • In hoeverre mag uitgegaan worden van de rationeel handelende, zelfredzame burger/
 • Hoe te komen tot een ‘responsieve rechtsstaat’, zoals de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, voor ogen heeft?
 • Moeten er hogere proceskostenvergoedingen komen als de overheid tegen beter weten in procedures voert tegen haar burgers?

 

Ontvang JB Select

Bovendien ontvangt u als deelnemer aan dit symposium de, in het licht van het 25-jarig bestaan van de Awb, geheel herziene en geactualiseerde druk van JB Select, een bundeling van bestuursrechtelijke jurisprudentie die bepalend is voor de rechtsontwikkeling op het algemeen deel van het bestuurs(proces)recht.  De uitspraken en arresten zijn daarbij voorzien van een ruime beschouwing waarin betekenis, perspectief en samenhang aan de orde komen. Een bundel die in geen bestuurs­rechtelijke boekenkast mag ontbreken.

Programma

13.00 Inschrijving en ontvangst 13.30 Opening door de dagvoorzitter

Prof. mr. R.J.N. Schlössels
Hoogleraar staats- en bestuursrecht Radboud Universiteit Nijmegen


13.35 De Awb in de Trias vanuit het wetgevingsperspectief

Prof. mr. S.E. Zijlstra
Hoogleraar staats- en bestuursrecht VU Amsterdam en hoogleraar wetgevingsleer Universiteit van Curaçao14.15 De Awb in de Trias vanuit het rechtersperspectief

Mr. D.A.C. Slump
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State


15.00 Pauze

                            
15.30 De Awb in de Trias vanuit het bestuurlijk perspectief

Mr. R. Osterwald
Afdelingshoofd Publiekrecht, directie Juridische Zaken, Gemeente Amsterdam16.15 De Awb klaar voor de toekomst?
          Reflectie op het thema en de inleidingen 

Prof. Dr. M. Scheltema
Voormalig regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht


16.45 Presentatie en uitreiking bundel JB Select

Prof. mr. R.J.N. Schlössels

17.00 Afsluitende borrel

Kosten

Normale prijs € 395,00 excl. BTW
Vroegboekkorting € 316,00 excl. BTW (€ 79,00 korting)
Overheidsjurist € 245,00 excl. BTW (€ 150,00 korting)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch


Contact

Inhoudelijke informatie
Ellen Hoofs
Congresmanager
Telefoon 06-12707018
e.hoofs@sdu.nl


Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl