Certified Chemical Safety Expert // CCSE

3-daagse opleiding 2,16 en 23 september 2019

Inschrijven
 • Kosten
  € 2099,00 excl. BTW
 • Rechtsgebied
  SDU events
 • Datum
  2 september 2019
 • Locatie
  BCN Rotterdam

Informatie

CCSE SUMMERSCHOOL IS GEOPEND IN DE MAANDEN JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER (van €2.599,- naar €2.099,- U ontvangt € 500,- korting)

Heeft u al eens gedacht, als veiligheidsprofessionals, aan de toonaaangevende opleiding CCSE® (Chemical Safety Expert) veilig werken met chemische producten met certificering ?

CCSE® geeft u namelijk een verbreding van uw chemische veiligheid kennis en is een perfecte aanvulling op uw basiskennis die u opdoet op de VCA, MVK en HVK opleidingen. 

Na het volgen van CCSE® bent u op de hoogte van specifieke wetgeving, kent u het proces omtrent werken met gevaarlijke stoffen, herkent u situaties, valkuilen en weet u incidenten te voorkomen. 

Bij het behalen van het eindexamen CCSE mag u de titel CCSE voeren.

Voor meer informatie kunt u hier de studiehandleiding opvragen.    

Examen CCSE is  € 250,- per persoon (excl. btw). 

Examentraining is € 200,- per persoon (excl. btw)

Zie hier meer informatie over veiligheidsopleidingen. 

3 SKO punten

Programma

PROGRAMMA - Totaal 3 dagen

DAG 1

1. Begrippen
• Bij welke processen gebruik je chemische producten?
• Enkelvoudige stoffen versus mengsels/preparaten
• Periodiek systeem
• Fysische eigenschappen
• Gevaar versus risico

2. Wettelijk kader
• Indeling in gevaarlijke stoffen (WMS, ADR, CLP)
• H- en P-zinnen en hun betekenis
• Etikettering en hun betekenis
• Arbo
• RI&E en de weging in drie categorieën
• Stochastische versus deterministische effecten
• Wettelijke verplichtingen, o.a. stoffenregister, CMR-stoffen en rapportages
• REACH
• BRZO en ARIE

3. Risico’s van het werken met chemische producten
• Communicatie naar de werkvloer
• Eisen aan instructie (frequentie, aantoonbaarheid)
• Adequaat toezicht
• Ongevallen (matigingsgronden)

DAG 1 en 2

4. Risico’s van het werken met chemische producten
• Toxicologie
• Combinatie-effecten van stoffen op het menselijk lichaam
• Prioritering (controlbanding)
• Schatten, meten en spoor 3
• Praktijksituaties
• Grenswaarden (publiek en privaat)
• Blootstelling (RIR index)
• Risicobeheersing conform de arbeidshygiënische strategie
• TOG
• Ventilatietechnieken

DAG 2

5. Het SDS
• De opbouw van een Safety Data Sheet
• De betrouwbaarheid van de daarin gepresenteerde gegevens.
• Raadplegen van de SZW-lijsten en REACH-verordening 1272/2008
• Kennis hebben van blootstellingsscenario’s.

6. Opslag
• PGS 15
• BARIM, RARIM, C inrichtingen, IPPC en Bouwbesluit
• Werkvoorraad
• Opslag onder de 10 ton
• Opslag boven de 10 ton
• Tijdelijke opslag
• Combinatie van stoffen
• Casussen

DAG 2 en 3

7. Incidenten
• Incidenten met brandbare vloeistoffen en vaste stoffen
• Incidenten met oxiderende stoffen
• Incidenten met giftige en bijtende stoffen
• Informatievoorziening voor BHV-ers en hulpdiensten (ERIC)

DAG 3

8. Persoonlijke bescherming
• Adem
• Huid
• Ogen en gezicht
• Risico’s van gebruik PBM’s

9. Bespreken van casus van de cursisten
• Casussen van cursisten
• Casussen vanuit opleiding
• Verdieping aan de hand van opdrachten/vragen


(Deze opleiding valt buiten de PO Deals)  

Sprekers

Kosten

Normale prijs € 2099,00 excl. BTW
Inschrijven

Punten

Contact

Inhoudelijke informatie 
Jimmy Bas
(070) 378 07 02
j.bas@toxic.nl

Organisatorische informatie
Siegfried de Ruiter 
(070) 378 9217