NIEUW: Noodzakelijke Cyber Security Training voor iedere jurist en fiscalist

Wat wil ik én wat wil mijn cliënt hierover weten?

Inschrijven
 • Kosten
  € 495,00 € 396,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten
 • Rechtsgebied
  Straf (Proces)recht
  PO Deal aanbod
  Beroepsvaardigheden
  Burgerlijk (Proces)recht en contracten
  Internationaal en Europees Recht
  Gezondheidsrecht
  Fiscaal Recht
  Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht
  Arbeidsrecht & sociale zekerheid
  Vastgoed- & Huurrecht
  Intellectuele Eigendomsrecht, ICT & Privacy
  Bestuurs(proces)recht
  Aansprakelijkheid, schade en verzekering
  Notariaat
  Financieel, insolventie en ondernemingsrecht
  Jeugdrecht
 • Punten
  5 NOvA Juridisch
 • Datum
  12 december 2019
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen

Informatie

Cyber security heeft effect op hoe u uw eigen onderneming inricht. Wat moet u ten minste weten om als ondernemer zelf geen slachtoffer te worden van cybercriminaliteit? Maar ook om uw cliënten te adviseren of door te kunnen verwijzen op het gebied van cybercrime en -security, wilt u goed op de hoogte zijn.  

In dit ééndaagse introductieprogramma wordt de nodige aandacht besteed aan cyber security en de daarbij horende bestuurlijke en juridische uitdagingen. De cursus is praktisch van aard en wordt gegeven door deskundigen uit de cyber security en de advocatuur.   

Het programma biedt inzicht of en hoe cyber security vraagstukken impact hebben op de werkprocessen, organisatie en dagdagelijkse werkzaamheden van deelnemers en managers. Hiertoe worden concrete voorbeelden gegeven.  

Doelstelling van deze cursus is het vergroten van bewustzijn (cyber awareness) en het vermogen om te gaan met cyber security-uitdagingen (cyber resilience) in de dagelijkse werkzaamheden. Daarbij komen belangrijke wettelijke bepalingen, jurisprudentie en actualiteiten aan bod.  

Deze cursus is gericht op de ondernemingsrechtelijke c.q. civielrechtelijke jurist, advocaat, adviseur en overige dienstverlener. De cursus biedt een algemene inleiding, maar is qua diepgang ook geschikt voor personen met basis IT-kennis of die reeds verantwoordelijkheid dragen voor cyber security. In de cursus wordt niet ingegaan op de positie van de verdachte binnen het straf(proces)recht.

De cursus is bestemd voor: juristen, fiscalisten, advocaten en notarissen

 

 

Programma


09:30 uur - 10:00 uur Inschrijving en ontvangst
 
10.00-11.15 uur: Achtergrond van cyber security
Achtergrond van cyber security. Hierbij aandacht voor: 
* Wat is cyber security en wat zijn de belangrijkste dreigingen?
* Hoe “denkt” een hacker?
* Hoe verhoud c.q. positioneer ik mij tot deze cyber security dreigingen?
* Trends en ontwikkelingen en inzichten over kosten en mogelijke impact 
* Concrete incidenten en risico’s en gebeurtenissen op micro en macroniveau
- Grootschalige gebeurtenissen (zoals malware en virussen) 
- Gebeurtenissen binnen een organisatie (knulligheden, menselijke factor)

 
11.15-11.30 uur: Pauze

 
11.30-12.45 uur: Casus
Casus/scenario: 
* ‘Hoe kan je het rechtsproces verstoren met louter digitale middelen?’ (Op basis van eigen onderzoek).
* Identiteits- en CEO fraude (het proces achter de phishing mail) o Ransomware: wel of niet betalen? En hoe vertel je het je klanten?
* Huidige hiaten in de rechtsketen bij de bestrijding van cybercrime

Interactie: Welke cyber securityrisico’s en vraagstukken ziet u binnen de eigen organisatie en werkzaamheden? 
* Hoe deze in kaart te brengen en te bespreken met anderen?

 
12.45-13.30 uur: lunch

 
13.30-15.30 uur Terugkoppeling ochtend, juridisch kader
Belangrijkste bepalingen en regels waaronder
* De Wet computercriminaliteit III;
* De strafbaarstelling van heling van gegevens; o de strafbaarstelling van online handelsfraude;
* De nieuwe hackbevoegdheid; o de inbeslagname van computers; en o het take down bevel.
* De verplichte meldplicht voor bedrijven uit ‘vitale’ sectoren bij ernstige incidenten
* security by design uitgangspunten


15.30-15.45 
Pauze

15.45-17.15
Paraktijkcasus, samenvatting, tips & tricks
* ‘Hoe pakt men een hacker juridisch aan?’ 
* Incident response en digital forensics: Wat is het en hoe dit aan te pakken?


17.15
Einde programma
Dag 1

Kosten

Normale prijs € 495,00 excl. BTW
Vroegboekkorting € 396,00 excl. BTW (€ 99,00 korting)
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch


Contact

Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
06-500 30 847
c.leentjens@sdu.nl


Organisatorische informatie
R.W. (Wina) Ori 
Senior Congrescoördinator 
(070) 378 99 66
w.ori@sdu.nl