Cursus Juridische kennis voor arbeidsmediators* NIEUW

Voor mediators die de juridische aspecten en het toepasselijke recht rondom arbeidsmediations willen weten.

Inschrijven
 • Kosten
  € 495,00 excl. BTW
 • Rechtsgebied
  Mediation
  Notariaat
  Beroepsvaardigheden
  Arbeidsrecht & sociale zekerheid
  PO Deal aanbod
 • Datum
  12 november 2019
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen

Informatie

Arbeidsmediators begeven zich in een werkveld waarin de rechten en plichten van de mediationpartijen in grote mate de dynamiek in een mediation bepalen. Kennis van de juridische aspecten en het toepasselijke recht is in arbeidsmediation dan ook onontbeerlijk. Dat geldt zeker ook bij het vastleggen van het in mediation bereikte resultaat.

Na het volgen van deze training die gegeven wordt door een gerenommeerde arbeidsmediatior (of bij meer dan tien deelnemers door twee gerenommeerde mediators):

·       Hebt u kennis van de belangrijkste juridische aspecten die spelen in een arbeidsmediation.

·       Hebt u kennis van de belangrijkste geldende en (waar relevant) toekomstige wetgeving rondom arbeidsverhoudingen, re-integratie en ziekte.

·       Kunt u een eenvoudige vaststellingsovereenkomst opstellen.

Bestemd voor: Mediators die behoefte hebben aan informatie omtrent de juridische aspecten en het toepasselijke recht rondom (arbeids)mediations. Kennis waarover arbeidsrechtadvocaten en HR-professionals over het algemeen al wel beschikken. 

NB: Dit is tevens een goede voorbereidende cursus voor mediators op de Sdu Tweedaagse Arbeidsmediation!

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Programma12:30 – 13:00 uur
Ontvangst met broodjes

13:00 – 14:00 uur
- Juridische aspecten m.b.t. mediationovereenkomst (vertegenwoordiging, vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, mede aan de hand van rechterlijke uitspraken en tuchtuitspraken)

- Mediationcausule (aan de orde komen vragen als: is een dergelijke clausule toegestaan in arbeidscontracten en is deze clausule afdwingbaar?)

- Korte oefening

 14:00 – 15:00 uur
-Toepasselijke wetgeving (WWZ en Wet Poortwachter en eventueel nieuwe wetgeving, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden en interactieve vragen)

15:00 - 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:30 uur
- Juridische aspecten m.b.t. de vaststellingsovereenkomst (Einde arbeidsovereenkomst / samenwerkingsafspraken, tussentijdse afspraken, afdwingbaarheid)
- Rol mediator bij uitleg vaststellingsovereenkomst en na einde mediation, verschoningsrecht mediator (mede aan de hand van uitspraken)
- Oefening VSO maken en nabespreken

16:30 - 17:00 uur
Vragen

17:00 - 17.15 uur
Evaluatie


 

 

Dag 1

Kosten

Normale prijs € 495,00 excl. BTW
Abonneekorting € 495,00 excl. BTW (€ 0,00 korting)
Inschrijven

Punten

Contact

Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
(06) 50030847
c.leentjens@sdu.nl

Deelnemersadministratie
(
070) 378 96 97 
opleidingen@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Senior Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl