De scheidende ondernemer**

Civielrechtelijke en fiscale gevolgen van een echtscheiding van een ondernemer

Inschrijven
 • Kosten
  € 795,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten
 • Rechtsgebied
  Notariaat
  Personen- en familierecht
  PO Deal aanbod
 • Punten
  6 NOvA Juridisch, 6 KNB, 6 EPN
 • Datum
  12 november 2019
 • Locatie
  BCN Utrecht CS

Informatie

Deze cursus is bestemd voor: advocaten en (kandidaat-)notarissen.


Echtscheidingen waarbij een onderneming is betrokken vereisen specifieke kennis, zowel op civielrechtelijk als fiscaal gebied. Deze verdiepingscursus geeft u inzicht in de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van de afwikkeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap en huwelijkse voorwaarden na de scheiding van de ondernemer, dus de verdelings- en verrekeningsproblematiek.

Zo zijn nog altijd veel echtgenoot-ondernemers gehuwd op huwelijkse voorwaarden met een ‘periodiek verrekenbeding’. Meestal is dat periodiek verrekenbeding gedurende het huwelijk niet uitgevoerd. Als partijen vervolgens na een jarenlang huwelijk uit elkaar gaan, of gedurende hun huwelijk alsnog willen verrekenen, ontstaat discussie over de wijze waarop de onderneming in de verrekening moet worden betrokken.  De vraag is hoe hier mee om te gaan, mede in het licht van gewijzigde wetgeving ten aanzien van pensioen in eigen beheer en de uitkeringstest van artikel 2:216 BW.

In deze cursus zal hier uitgebreid bij stil worden gestaan.

-Wat zijn de gevolgen van een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding specifiek in die gevallen dat één van de echtgenoten (of beiden) een onderneming drijft?

-Wat moet er in die gevallen met de winsten en de waarde van een dergelijke onderneming gebeuren?

-Moeten deze in de verrekening worden betrokken of juist niet en, zo ja, op welke wijze?

Daarbij zal ook worden ingegaan op de vraag op welke wijze gedurende het huwelijk alsnog kan worden afgerekend en de rol die een vaststellingsovereenkomst daarin kan spelen.

Hoe moet een dergelijke vaststellingsovereenkomst worden opgesteld en wat zijn de risico’s?

Ook komen alternatieve huwelijksvermogensregimes aan de orde. Verder zal er aandacht aan worden besteed hoe om te gaan met een verzoek tot afstorting van pensioen in eigen beheer en hoe om te gaan met de samenloop van alle verplichtingen van de echtgenoot-ondernemer in het kader van een echtscheiding. Bij dit alles wordt de wisselwerking tussen het civiele en fiscale recht nadrukkelijk bewaakt.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen op basis van actualiteiten.

Programma

Onderwerpen

 • Verrekening van ondernemingswinsten
 • Waarderingsaspecten
 • Gevolgen van faillissement
 • Fiscale aspecten bij verdeling van IB-ondernemingsvermogen
 • Fiscale aspecten bij verdeling van aanmerkelijk belang (DGA)
 • Het fiscale onderscheid tussen een periodiek en finaal verrekenbeding
 • Fiscale aspecten bij verrekening van IB-ondernemingsvermogen
 • Fiscale aspecten bij verrekening van aanmerkelijk belang (DGA)

 

Dag 1
12:30 - 13:00

Ontvangst met koffie en thee


13:00 - 15:00

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:45

16:45 - 17:00

Pauze


17:00 - 18:15

18:15 - 18:45

Pauze


18:45 - 20:00

Kosten

Normale prijs € 795,00 excl. BTW
Ledenkorting € 675,75 excl. BTW (€ 119,25 korting)
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten
Inschrijven

Punten

SOMN (BMN)


NOvA Juridisch


KNB


EPN


Contact

Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Senior Congresmanager

Suzanne Eijkemans

06 - 516 458 80
s.eijkemans@sdu.nl