Verjaring en verval in het privaatrecht**

Twee belangrijke thema's in het privaatrecht nader uitgelegd

Inschrijven
 • Kosten
  € 595,00 excl. BTW of 4 PO Deal punten
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Rechtsgebied
  Notariaat
  Financieel, insolventie en ondernemingsrecht
  Personen- en familierecht
  Arbeidsrecht & sociale zekerheid
  Vastgoed- & Huurrecht
  Intellectuele Eigendomsrecht, ICT & Privacy
  PO Deal aanbod
  Burgerlijk (Proces)recht en contracten
 • Punten
  4 NOvA Juridisch, 4 KNB
 • Datum
  24 september 2019

Informatie

Verjaringsregels zijn op bijna alle rechtsvorderingen van toepassing. Deze cursus is dan ook relevant voor nagenoeg alle civiele rechtsgebieden. De wet kent verschillende verjaringstermijnen, wanneer geldt nu welke verjaringstermijn? Wat zijn de hoofdregels en wat zijn de uitzonderingen? In deze cursus worden de belangrijkste verjaringstermijnen besproken.

Ook wordt ingegaan op de verkrijgende verjaring. Na verloop van tijd kan een derde eigenaar worden door verjaring. Dit kan zowel te goeder trouw als te kwader trouw en ook opvolgend in algemene of bijzondere titel.

Tevens worden enkele dwingendrechtelijke bepalingen omtrent verjaring behandeld. Een verjaring die loopt, kan gestuit worden. Hiervoor gelden enkele formele regels die in deze cursus aan de orde komen.

Vervaltermijnen lijken op verjaringstermijnen, maar er zijn enkele relevante verschillen. Beide typen termijnen hebben gemeen dat ze ook contractueel bedongen kunnen worden. De samenloop van wettelijke en contractuele verjarings- en vervaltermijnen wekt veelvuldig verwarring. In deze cursus wordt ingegaan op bovengenoemde materie. Tevens wordt ingegaan op de klachtplicht van art. 6:89 en 7:23. De scherpste randen zijn ervan afgehaald, maar de klachtplicht is nog immer actueel.

Bestemd voor: advocaat; bedrijfsjurist, (kandidaat-)notaris, notaris, overheidsjurist

Programma

12:30 – 13:00 uur            
Ontvangst met broodjes

13:00 – 15:00 uur            
Blok 1

- Verkrijgende en bevrijdende verjaring   
- Grondslagen en gevolgen van verjaring
- Redelijkheid en billijkheid in combinatie met verjaring
- Dwingend recht en verjaring
- Stuiting, afstand en erkenning

mr. ir. F. (Frank) van Cassel van Zeeland

15:00 – 15:15 uur            
Pauze

15:15 – 17:15 uur            
Blok 2

- Wettelijke en contractuele vervaltermijnen
- Verschillen tussen verjaringstermijnen en vervaltermijnen
- Samenloop van de verschillende termijnen
- Actuele jurisprudentie alsmede diverse standaardarresten

mr. ir. F. (Frank) van Cassel van Zeeland

Kosten

Normale prijs € 595,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 4 punten
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch


KNB


Contact

Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Senior Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
D.J. (Debby) Bolleboom-Philips
Senior Congrescoördinator
(070) 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl