Hieronder vindt u een overzicht van ons aanbod gericht op overheidsambtenaren. Zoals webinars en masterclasses voor BOA's en hun teamleiders. Een collegereeks voor professionals binnen het Sociaal Domein. En cursussen, opleidingen en webinars voor overheidsjuristen.

Klik bij een cursus op de knop 'meer info' voor het programma, de sprekers en een eventueel speciaal tarief voor overheidsambtenaren. Tevens is er de optie voor het downloaden van onze opleidingskalender.

Ons aanbod voor u

Driedaagse opleiding Ondermijning

Praktische handvatten voor het inzetten van het juiste instrument!

Datum 13 september 2022

Leergang Regelanalist Omgevingswet

Praktijkgericht én verdiepend om de brug te kunnen slaan tussen beleid en uitvoering!

Datum 16 september 2022

Webinar Ransomware Experience

Hoe te handelen bij een ransomware aanval?

Datum 20 september 2022

Online cursus Actualiteiten Boeterecht**

De belangrijkste ontwikkelingen voor uw praktijk

Datum 20 september 2022

Tweedaagse cursus Privacywetgeving en persoonsgegevens

Verwerking en gebruik persoonsgegevens - Rechten en plichten - De AVG - Toezicht en Boetes

Datum 4 oktober 2022

Tweedaagse Basiscursus Burenrecht*

7 & 14 oktober. Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht

Datum 7 oktober 2022

Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht**

Jurisprudentie, wetgeving en meer

Datum 7 oktober 2022

Bestuurlijke handhaving en bestuursstrafrecht**

Mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving

Datum 27 oktober 2022

Wetgeven in gemeenteland

Praktische regelgevingscursus voor juristen én beleidsmedewerkers

Datum 31 oktober 2022

De Wet Verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang in de praktijk**a

Actualiteitencursus voor (Bopz-)advocaten en geïnteresseerde juristen

Datum 3 november 2022

Driedaagse cursus staatssteunrecht**

Krijg les van een excellente advocaat - eerder beoordeeld met een 8.7(!)

Datum 3 november 2022

JM Symposium: Omgevingswet - kansen en risico's

Met welke omgevingsrechtelijke veranderingen moet u nu al rekening houden?

Datum 7 november 2022

Online cursus Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2022**

De actuele stand van zaken in het jeugdbeschermingsrecht en de Jeugdwet

Datum 8 november 2022

Online basiscursus Algemene wet bestuursrecht*

Introductie in de belangrijkste aspecten van het bestuurs(proces)recht

Datum 9 november 2022

Vierdaagse basiscursus Energierecht*

Vrijdagmiddag 11, 18 en 25 november en 2 december. Overzicht en inzicht in de energiewereld

Datum 11 november 2022

Actualiteitencursus aanbestedingsrecht

Ontwikkelingen geschetst door advocatuur en vertaalt naar praktijk door aanbestedende organisatie

Datum 15 november 2022

Sociale zekerheidsrecht: Wlz en Wmo*

In 1 cursusdag alle ins & outs over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz)!

Datum 15 november 2022

Burgemeestersbevoegdheden: rampenbestrijding en crisisbeheersing (online)

Datum 16 november 2022

Burgemeestersbevoegdheden: openbare-ordehandhaving en het reguleren van demonstraties (online)

Noodbevoegdheden en bevoegdheden uit de Wet openbare manifestaties

Datum 23 november 2022

Actualiteiten Onderwijsrecht**

In twee dagen op de hoogte van belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsrecht

Datum 24 november 2022

Actualiteiten Sociale Zekerheidsrecht**a

Een compleet overzicht van de actuele ontwikkelingen in het sociale zekerheidsrecht in de praktijk!

Datum 29 november 2022

Online verdiepingscursus Algemene wet bestuursrecht**

Veel voorkomende aspecten in de praktijk van het bestuurs(proces)recht toegelicht!

Datum 14 december 2022

Sociale zekerheidsrecht: Jeugdwet en Participatiewet*

In 1 cursusdag alle ins & outs over de Jeugdwet (Jw) en de Participatiewet (Pw)!

Datum 19 december 2022

Kennisbank VIND Handhaving

Op zoek naar gevalideerde vakinformatie om sneller domein 1 casussen voor uw gemeente op te lossen? Neem dan eens een kijkje op VIND Handhaving. Deze kennisbank biedt gevalideerde vakinformatie, bijvoorbeeld op het gebied van toezicht, handhaving, bevoegdheden en lokaal veiligheidsbeleid. Onze auteurs delen regelmatig relevante informatie.

Wilt u als BOA meer weten over handhaving? Raadpleeg dan eens een van onze kennisdocumenten. Of blijf met onze redactionele nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste nieuws en jurisprudentie.

Volg ons op social media