Mini-MBA voor advocaten en notarissen

Vanaf 15 oktober nemen wij u in drie vrijdagen mee in een mini-MBA. We geven u de juiste inzichten en handvatten, zodat u een pragmatisch businessplan kunt opstellen voor uw praktijk. Maar u hoort ook hoe u deze tot uitvoering brengt.

Alle onderdelen van ondernemerschap passeren de revue:
  • Klantbenadering
  • Financiën
  • HR
  • IT
Maar we brengen natuurlijk ook de onderlinge samenhang tussen deze onderdelen in kaart. Denk bijvoorbeeld aan omzet genereren en kosten in de hand houden.

U krijgt inzicht in de manieren waarop u uw netwerk aan verwijzers en ambassadeurs aan u bindt en via hen contact maakt met nieuwe klanten. Tenslotte geven we u de handvatten om uw eigen ‘toegevoegde waarde’ vorm te geven en hoe u daar een redelijke prijs voor kunt krijgen.

Het einddoel van de mini-MBA is het inzetten van alle verworven inzichten en handvatten in uw eigen praktijk en er uw voordeel mee doen.

"Advocaten en notarissen, vooral de zelfstandig gevestigden, moeten een stabiele instroom van nieuwe zaken realiseren. Dat doe je niet door de focus te leggen op juridische kennis & vaardigheden, maar door klanten (met nieuwe zaken) te werven; een bord op de deur spijkeren en hopen dat ze naar binnen komen is al lange tijd niet meer voldoende."

Dirk Heuff

Direct inschrijven