Plannen bedenken en deze goed tot uitvoering brengen: het klinkt vrij eenvoudig. Maar hoe zorg je ervoor dat bedacht beleid ook zichtbaar wordt in de bedrijfsvoering? En hoe voorkom je dat het ‘systeem-denken’ belangrijker wordt dan de inhoud?  

Anno nu staan organisaties in het sociaal domein voor flinke uitdagingen als het gaat om sturing, innovatiekracht en het doorvoeren van aanpassingen. Want gemeenten, gemeentelijke diensten, (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen staan enorm onder druk. Van financiën, informatiemanagement, verantwoording tot regionale en ketensamenwerking; een nieuwe aanpak en inrichting van bedrijfsprocessen is cruciaal. Wilt u goed kunnen omgaan met deze uitdagingen en de juiste goede sturing en advies blijven geven? Op het juiste moment, efficiënt, resultaatgericht en met gezag? Dan is de Collegereeks Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein de goede keuze voor u.

Inspirerende hoogleraren en ervaren praktijksprekers
Deze zesdelige collegereeks wordt gegeven door inspirerende hoogleraren en ervaren praktijksprekers. Zij leggen uit hoe u uw bedrijfsvoering goed laat aansluiten op de ontwikkelingen in het sociaal domein.

In samenwerking met

Startdatum voorjaar 2022

Collegereeks Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein

Vertaal in zes colleges maatschappelijke en technologische ontwikkelingen naar uw organisatie

Datum 8 november 2022

Voor wie?

Directeuren bedrijfsvoering en financiën, hoofden bedrijfsvoering, hoofden bedrijfsbureau, concerncontrollers, afdelingshoofden/managers/teamleiders en beleidsmedewerkers publiekszaken, dienstverlening, sociale zaken, welzijn, sociaal domein, werk & inkomen, zorg en inkoop; werkzaam bij gemeenten, welzijnsorganisaties, (jeugd)zorginstellingen, wmo- en wlz-instellingen.

Veel deelnemers gingen u voor....

...en zij geven deze feedback.

"Het college gaf veel stof tot nadenken, zowel voor de dingen die we doen, maar (vooral) ook voor jezelf." - Directeur | ISD Bollenstreek

"Dhr. Rotmans kan erg enthousiasmerend vertellen, prikkelen en weet erg veel van het onderwerp transformatie." - Afdelingshoofd | Gemeente Zevenaar

"Handvat gekregen om na te denken over de wijze waarop we ons
informatiesysteem opnieuw kunnen vormgeven en de info beter kunnen delen." - Directeur | De Boei sociaal werk

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze opleiding nog vragen? Wilt u graag overleggen of de opleiding aansluit op uw behoeften? Neemt u dan gerust contact op met onze opleidingsmanager, Ellen Hoofs.

E-mail: e.hoofs@sdu.nl
Telefoon: 06 - 127 070 18