Verbeter jouw bedrijfsvoering in het Sociaal Domein

Plannen bedenken en uitvoeren lijkt simpel, maar hoe zorg je ervoor dat jouw beleid ook daadwerkelijk zichtbaar wordt in de bedrijfsvoering? En hoe voorkom je dat het 'systeemdenken' de inhoud overschaduwt?

Ontdek de sleutel tot succes in het sociaal domein!
Sta jij voor uitdagingen op het gebied van sturing, innovatiekracht en het doorvoeren van aanpassingen? Gemeenten, (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen staan onder enorme druk, en een nieuwe aanpak van bedrijfsprocessen is cruciaal.

Maak kennis met onze collegereeks
Deze zesdelige collegereeks is speciaal ontworpen om jouw vaardigheden aan te scherpen en je de juiste sturing en advies te bieden op het juiste moment, efficiënt, resultaatgericht en met gezag.

Voordelen van de collegereeks:
  • Gegeven door inspirerende hoogleraren en ervaren praktijksprekers.
  • Leer hoe je jouw bedrijfsvoering perfect laat aansluiten op de ontwikkelingen in het sociaal domein.
  • Ontwerp en implementeer effectieve plannen voor jouw organisatie.
  • Krijg inzicht in de nieuwste strategieën voor sturing, innovatie en aanpassingen.
  • Verbeter jouw vermogen om te anticiperen op uitdagingen en effectief te handelen.
Zet de volgende stap
Investeer in het succes van jouw organisatie en maak een blijvende impact. Schrijf je nu in voor de Collegereeks Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein en zet de eerste stap naar een beter georganiseerde en effectieve toekomst!

Startdatum najaar 2023

In samenwerking met

Voor wie?

Directeuren bedrijfsvoering en financiën, hoofden bedrijfsvoering, hoofden bedrijfsbureau, concerncontrollers, afdelingshoofden/managers/teamleiders en beleidsmedewerkers publiekszaken, dienstverlening, sociale zaken, welzijn, sociaal domein, werk & inkomen, zorg en inkoop; werkzaam bij gemeenten, welzijnsorganisaties, (jeugd)zorginstellingen, wmo- en wlz-instellingen.

Veel deelnemers gingen je voor....

...en zij geven deze feedback.

"Het college gaf veel stof tot nadenken, zowel voor de dingen die we doen, maar (vooral) ook voor jezelf." - Directeur | ISD Bollenstreek

"Dhr. Rotmans kan erg enthousiasmerend vertellen, prikkelen en weet erg veel van het onderwerp transformatie." - Afdelingshoofd | Gemeente Zevenaar

"Handvat gekregen om na te denken over de wijze waarop we ons
informatiesysteem opnieuw kunnen vormgeven en de info beter kunnen delen." - Directeur | De Boei sociaal werk

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze opleiding nog vragen? Wil je graag overleggen of de opleiding aansluit op jouw behoeften? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsmanager, Ellen Hoofs.

E-mail: e.hoofs@sdu.nl
Telefoon: 06 - 127 070 18