Opleidingen & Events

Cursusmateriaal


Hier kunt u het materiaal downloaden dat bij uw cursus hoort. Dit materiaal blijft tot twee maanden na de cursusdatum op deze pagina vindbaar.
U kunt de bestanden gebruiken om u alvast voor te bereiden. Let erop dat u geen geprint materiaal van ons ontvangt.

De bestanden zijn beveiligd met een code. Deze code ontvangt u in de e-mailuitnodiging die u circa twee weken voor de cursusdatum ontvangt. Wilt u opnieuw deze code ontvangen, belt u dan met onze deelnemersadministratie: (070) 378 98 96.

Download uw cursusmateriaalTweedaagse Verdiepingscursus Huurrecht**
donderdag 2 februari 2017
Donderdag 2 februari en donderdag 16 februari. Actuele ontwikkelingen in het huurrecht
Download


Verdiepingscursus Huurrecht Dag 1**
donderdag 2 februari 2017
Het algemeen huurrecht en het huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte uitgediept
Download


Tweedaagse Sdu Commentaar Arbeidsrecht**
donderdag 2 februari 2017
Donderdag 2 februari en donderdag 9 februari 2017. Ontwikkelingen WWZ en Corporate Arbeidsrecht
Download


Sdu Commentaar Arbeidsrecht Dag 1**
donderdag 2 februari 2017
Arbeidsprocesrecht - Ontbinding en vergoeding - Ontwikkelingen UWV
Download


Tweedaagse verdiepingscursus beter omgaan met de zieke werknemer**
donderdag 9 februari 2017
9 en 16 februari. Arbeidsongeschiktheid - Re-integratie - Ziekte - Ontslag - WIA en de WWZ
Download


Beter omgaan met de zieke werknemer Dag 1**
donderdag 9 februari 2017
Arbeidsongeschiktheid - Re-integratie - Gevolgen zieke werknemer
Download


Sdu Commentaar Arbeidsrecht Dag 2**
donderdag 9 februari 2017
Flexibele arbeidsverhoudingen - Medezeggenschap - Overgang van onderneming - CAO-recht
Download


Beter omgaan met de zieke werknemer Dag 2**
donderdag 16 februari 2017
WIA, Bezava, ZW, WGA en uitkeringssystematiek
Download


Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht*
donderdag 16 februari 2017
In het bijzonder wetsvoorstel beperking omvang wettelijke gemeenschap
Download


Opstellen, beoordelen en werken met (internationale) contracten**
donderdag 16 februari 2017
Vijfdaagse cursusserie actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist
Download


Algemene voorwaarden, exoneraties en garanties**
donderdag 16 februari 2017
Actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist
Download


Personenvennootschappen en de Flex-BV*
donderdag 16 februari 2017
Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie
Download


Verdiepingscursus Huurrecht Dag 2**
donderdag 16 februari 2017
Huurprijzenrecht, derden in het huurrecht en de gebreken en renovatieregeling
Download


Effectief procederen op de civiele rol voor advocaten en juristen*
donderdag 2 maart 2017
Beslag, (doorlopende) rol en (toekomstige) KEI en procesreglementen in de praktijk
Download


KEI, een blok aan het been of steengoed?** (voor advocaten)
maandag 6 maart 2017
Wees voorbereid op KEI!!
Download


Actualiteiten personen- en familierecht*
donderdag 9 maart 2017
Inclusief relatievermogensrecht
Download


Schadevaststelling bij ondernemers met letsel**
vrijdag 10 maart 2017
Tweedaagse cursus op 10 en 24 maart 2017
Download


Tweedaagse Verdiepingscursus ontslag**
vrijdag 10 maart 2017
10 en 31 maart. De WWZ-wijzigingen en de rechtspraak
Download


Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht*
dinsdag 14 maart 2017
In het bijzonder wetsvoorstel beperking omvang wettelijke gemeenschap
Download


Boilerplate-clausules, tekortschieten, verzuim en schadevergoeding**
donderdag 16 maart 2017
Actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist
Download


Stichtingen, verenigingen en coöperaties**
vrijdag 17 maart 2017
Voor- en nadelen van alternatieve ondernemingsrechtsvormen
Download


Getuigenverklaringen in het strafrecht: theorie, praktijk en strategie**
vrijdag 17 maart 2017
Bepaal uw processtrategie!
Download


Verdeling, verrekening en afwikkeling van vermogens in het familierecht**
dinsdag 21 maart 2017
Juridische aspecten van belang voor uw adviespraktijk
Download


Timemanagement voor de juridisch ondersteuner
donderdag 23 maart 2017
Omgaan met werkdruk en werkstress
Download


Reorganisatie en arbeidsrechtelijke aandachtspunten**
donderdag 23 maart 2017
Omgaan met bedrijfseconomische omstandigheden, WWZ, OR en vakbond
Download


Verdiepingscursus Huurprijzen**
donderdag 23 maart 2017
Het Nederlandse huurprijzenstelsel van woonruimte en bedrijfsruimte
Download


Piketcursus strafrecht*
vrijdag 24 maart 2017
Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand
Download


Tweedaagse Verdiepingscursus Huurrecht Bedrijfsruimte**
donderdag 6 april 2017
Donderdag 6 april en donderdag 20 april. De laatste ontwikkelingen in het huurrecht bedrijfsruimte
Download


Verdiepingscursus Huurrecht Bedrijfsruimte Dag 1**
donderdag 6 april 2017
Het wettelijk systeem - Indeplaatsstelling - Huurprijzenrecht
Download


Arbeidsprocesrecht**
donderdag 6 april 2017
Ontbinding - (Bijzondere) Procedures - UWV
Download


Jeugdstrafrecht*
vrijdag 7 april 2017
Vooronderzoek, terechtzitting, afdoening en de rol van de ketenpartners
Download


Toepassing belastingverdragen en sociale zekerheidsverdragen**
dinsdag 11 april 2017
Dag 2 van de tweedaagse verdiepingscursus internationaal belastingrecht
Download


Praktische afwikkeling van nalatenschappen**
dinsdag 11 april 2017
Verdiepingscursus Erfrecht
Download


Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht**
donderdag 14 september 2017
Jurisprudentie, wetgeving en meer
Download