Opleidingen & Events

Cursusmateriaal


Hier kunt u het materiaal downloaden dat bij uw cursus hoort. Dit materiaal blijft tot twee maanden na de cursusdatum op deze pagina vindbaar.
U kunt de bestanden gebruiken om u alvast voor te bereiden. Let erop dat u geen geprint materiaal van ons ontvangt.

De bestanden zijn beveiligd met een code. Deze code ontvangt u in de e-mailuitnodiging die u circa twee weken voor de cursusdatum ontvangt. Wilt u opnieuw deze code ontvangen, belt u dan met onze deelnemersadministratie: (070) 378 98 96.

Download uw cursusmateriaalActualiteiten personen- en familierecht*
donderdag 22 december 2016
Inclusief relatievermogensrecht
Download


KEI, een blok aan het been of steengoed?** (voor juridisch ondersteuners)
donderdag 22 december 2016
Wees voorbereid op KEI in 2017!
Download


Webinar Internationaal Huwelijksvermogensrecht**
zaterdag 31 december 2016
Uitleg van de verschillende stelsels in IPR Huwelijksvermogensrecht
Download


Webinar Bewijs in hoger beroep en cassatie**
zaterdag 31 december 2016
met o.a. Modernisering Sv en 80a RO
Download


Webinar Medeplegen**
zaterdag 31 december 2016
Bespreking van jurisprudentie, bestanddelen van medeplegen en de relatie tot medeplichtigheid
Download


Webinar Internationaal Huwelijksvermogensrecht**
zondag 1 januari 2017
Uitleg van de verschillende stelsels in IPR Huwelijksvermogensrecht
Download


Webinar Internationaal Alimentatierecht**
zondag 1 januari 2017
Over bevoegdheden en toepasselijk recht
Download


Tweedaagse Verdiepingscursus Huurrecht**
donderdag 2 februari 2017
Donderdag 2 februari en donderdag 16 februari. Actuele ontwikkelingen in het huurrecht
Download


Verdiepingscursus Huurrecht Dag 1**
donderdag 2 februari 2017
Het algemeen huurrecht en het huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte uitgediept
Download


Tweedaagse Sdu Commentaar Arbeidsrecht**
donderdag 2 februari 2017
Donderdag 2 februari en donderdag 9 februari 2017. Ontwikkelingen WWZ en Corporate Arbeidsrecht
Download


Sdu Commentaar Arbeidsrecht Dag 1**
donderdag 2 februari 2017
Arbeidsprocesrecht - Ontbinding en vergoeding - Ontwikkelingen UWV
Download


Tweedaagse verdiepingscursus beter omgaan met de zieke werknemer**
donderdag 9 februari 2017
9 en 16 februari. Arbeidsongeschiktheid - Re-integratie - Ziekte - Ontslag - WIA en de WWZ
Download


Beter omgaan met de zieke werknemer Dag 1**
donderdag 9 februari 2017
Arbeidsongeschiktheid - Re-integratie - Gevolgen zieke werknemer
Download


Sdu Commentaar Arbeidsrecht Dag 2**
donderdag 9 februari 2017
Flexibele arbeidsverhoudingen - Medezeggenschap - Overgang van onderneming - CAO-recht
Download


Beter omgaan met de zieke werknemer Dag 2**
donderdag 16 februari 2017
WIA, Bezava, ZW, WGA en uitkeringssystematiek
Download


Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht*
donderdag 16 februari 2017
In het bijzonder wetsvoorstel beperking omvang wettelijke gemeenschap
Download


Opstellen, beoordelen en werken met (internationale) contracten**
donderdag 16 februari 2017
Vijfdaagse cursusserie actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist
Download


Algemene voorwaarden, exoneraties en garanties**
donderdag 16 februari 2017
Actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist
Download


Personenvennootschappen en de Flex-BV*
donderdag 16 februari 2017
Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie
Download


Verdiepingscursus Huurrecht Dag 2**
donderdag 16 februari 2017
Huurprijzenrecht, derden in het huurrecht en de gebreken en renovatieregeling
Download


Effectief procederen op de civiele rol voor advocaten en juristen*
donderdag 2 maart 2017
Beslag, (doorlopende) rol en (toekomstige) KEI en procesreglementen in de praktijk
Download


KEI, een blok aan het been of steengoed?** (voor advocaten)
maandag 6 maart 2017
Wees voorbereid op KEI!!
Download