Opleidingen & Events

Cursusmateriaal


Hier kunt u het materiaal downloaden dat bij uw cursus hoort. Dit materiaal blijft tot twee maanden na de cursusdatum op deze pagina vindbaar.
U kunt de bestanden gebruiken om u alvast voor te bereiden. Let erop dat u geen geprint materiaal van ons ontvangt.

De bestanden zijn beveiligd met een code. Deze code ontvangt u in de e-mailuitnodiging die u circa twee weken voor de cursusdatum ontvangt. Wilt u opnieuw deze code ontvangen, belt u dan met onze deelnemersadministratie: (070) 378 98 96.

Download uw cursusmateriaalTweedaagse Verdiepingscursus Huurrecht Bedrijfsruimte**
donderdag 6 april 2017
Donderdag 6 april en donderdag 20 april. De laatste ontwikkelingen in het huurrecht bedrijfsruimte
Download


Verdiepingscursus Huurrecht Bedrijfsruimte Dag 1**
donderdag 6 april 2017
Het wettelijk systeem - Indeplaatsstelling - Huurprijzenrecht
Download


Arbeidsprocesrecht**
donderdag 6 april 2017
Ontbinding - (Bijzondere) Procedures - UWV
Download


Jeugdstrafrecht*
vrijdag 7 april 2017
Vooronderzoek, terechtzitting, afdoening en de rol van de ketenpartners
Download


Toepassing belastingverdragen en sociale zekerheidsverdragen**
dinsdag 11 april 2017
Dag 2 van de tweedaagse verdiepingscursus internationaal belastingrecht
Download


Praktische afwikkeling van nalatenschappen**
dinsdag 11 april 2017
Verdiepingscursus Erfrecht
Download


De vaststellingsovereenkomst en elektronische overeenkomst**
donderdag 13 april 2017
Actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist
Download


Fusievormen, opvolging en aansprakelijkheid binnen het ondernemingsrecht*
dinsdag 18 april 2017
Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie
Download


Aanvang opsporing, rechtsbijstand en voorlopige hechtenis**
dinsdag 18 april 2017
De gang van zaken in de praktijk
Download


Omgaan met fouten, incidenten en calamiteiten in de zorg**
dinsdag 18 april 2017
Incl. bespreking Wkkgz
Download


De rol van de verdediging bij het voorbereidend onderzoek**
woensdag 19 april 2017
Onderzoekshandelingen, regiezittingen en voeging van stukken
Download


Basiscursus Burenrecht*
donderdag 20 april 2017
Algemene beginselen - De grens - Verjaring - Actuele jurisprudentie
Download


Stukgoedvervoer gevaarlijke stoffen*
donderdag 20 april 2017
Nieuwe wetgeving voor vervoer via zee, binnenwateren, spoor, wegen en de lucht
Download


Tankvervoer gevaarlijke stoffen*
donderdag 20 april 2017
Nieuwe wetgeving voor vervoer via zee, binnenwateren, spoor, wegen en de lucht
Download


Actualiteiten Arbeidsrecht*
vrijdag 21 april 2017
Ontslag - Vergoeding - Flexibele arbeidsrelaties - De oudere werknemer
Download


Tweedaagse Basiscursus Arbeidsrecht*
donderdag 4 mei 2017
4 en 18 mei 2017. Basisbeginselen - Ziekte - Conflict - Ontslag - UWV - Bewijsrecht in arbeidsrecht
Download


Basiscursus Arbeidsrecht: Dag 1*
donderdag 4 mei 2017
Basisbeginselen en Ziekte incluis WWZ
Download


Bewijsvraag en bewijsmiddelen in het strafrecht**
woensdag 10 mei 2017
Dagvaarding, wijziging tenlastelegging en formuleren van verweren
Download


Huurrecht op het snijvlak van bestuursrecht en omgevingsrecht*
donderdag 11 mei 2017
Alternatieve rechtsgebieden bij de oplossing van huurrechtzaken
Download


Driedaagse Verdiepingscursus Financiering & Zekerheden**
vrijdag 12 mei 2017
vrijdag 12 mei, vrijdag 19 mei en vrijdag 26 mei. Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie
Download


De bancaire kredietovereenkomst**
vrijdag 12 mei 2017
De documentatie, de kredietnemer in financiƫle moeilijkheden en opzegging
Download


Actualiteiten jeugdrecht**
maandag 15 mei 2017
Straf- en civieljeugdrecht
Download


Tweedaagse basiscursus Erfrecht*
woensdag 17 mei 2017
Woensdag 17 mei 2017 en woensdag 24 mei 2017 in Breukelen
Download


Actualiteiten rond de Wet zorg & dwang en Wet bopz**
woensdag 17 mei 2017
Bespreking van juridische vraagstukken en jurisprudentie
Download


Actualiteiten EU-burgerschap*
donderdag 18 mei 2017
EU-migratierecht - Sociale zekerheid - Strafrechtelijke aspecten
Download


(Internationale) Handelscontracten**
donderdag 18 mei 2017
Over franchise, distributie en agentuur overeenkomsten
Download


Omzetting, splitsing en fusie van rechtspersonen*
donderdag 18 mei 2017
De juridische en fiscale aspecten van herstructureringen
Download


Persoonlijke zekerheidsrechten**
vrijdag 19 mei 2017
Hoofdelijkheid, borgtocht en bankgaranties
Download


De scheidende ondernemer**
dinsdag 23 mei 2017
Civielrechtelijke en fiscale gevolgen van een echtscheiding van een ondernemer
Download


Pand en hypotheek**
vrijdag 26 mei 2017
Het pandrecht en hypotheekaktes uitgediept
Download


De nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA)**
woensdag 31 mei 2017
Arbeidsrechtelijke en fiscale consequenties rondom ZZP'ers
Download


Arbeidsrechtelijke gevolgen wet DBA**
woensdag 31 mei 2017
Ochtenddeel cursus Wet DBA
Download


Tweedaagse verdiepingscursus corporate arbeidsrecht**
donderdag 1 juni 2017
1 en 8 juni: Arbeidsvoorwaarden - CAO - Medezeggenschap - De Bestuurder
Download


Letselschade: tips en strategieƫn**
donderdag 1 juni 2017
Met bespreking van o.a. deelgeschillen, medische causaliteit en verjaring
Download


Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht**
donderdag 14 september 2017
Jurisprudentie, wetgeving en meer
Download